Německé spolkové dráhy předepisují použití BIM


Vedle rostoucího počtu národních a mezinárodních (EU) předpisů předepisujících využití BIM technologií pro přípravu a realizaci stavebních projektů (viz např.) si i jednotliví velcí zadavatelé projektů a investoři vytvářejí vlastní předpisy nutící projektanty a dodavatele těchto projektů využívat BIM nástroje šetřící celkové náklady staveb.

Nejnovějším příkladem takovéto instituce jsou Německé spolkové dráhy (DB, Deutsche Bundesbahn). Pro usnadnění realizace projektů a obchodních cílů si tato železniční a logistická společnost vytvořila sadu pravidel definujících způsoby předávání BIM podkladů pro projekty menších a středních železničních stanic a pomocných staveb. Tato pravidla a předlohy jsou od nynějška závazné pro všechny vypisované projekty. Předpis definuje standardy a úrovně předávaných dat a roli jednotlivých účastníků projektu. Projektanti musí data předávat ve formátu RVT, popř. IFC či DWG. Podrobné podklady pro DB-metodiku BIM jsou k dispozici na stránce DB Netze.

Doporučenou BIM aplikací je Autodesk Revit - pro něj také DB poskytuje projektovou šablonu (.RVT) a pluginy pro export formátu cpiXML (Construction Process Integration). Pro předprojektovou přípravu a vizualizace k veřejnému projednávání jsou doporučeny aplikace Autodesk Revit, FormIt 360, InfraWorks 360 či KorFin. DB rovněž nabízí vlastní nástroj s knihovnou RFA rodin iceBIMrail (nadstavba Revitu).

Hlavní cíle BIM-standardizace projektů z pohledu DB jsou:
  • Zajištění plánovatelných nákladů už před vypsáním projektu
  • Předávání definovaných digitálních dat v provozu a údržbě
  • Zvýšení kvality plánování projektů
  • Podpora zapojení veřejnosti

Chcete pomoci s nasazením BIM ve vaší projekční firmě? Kontaktujte CAD Studio, BIM jsme úspěšně nasadili už u řady českých a slovenských firem.

Komentáře