Revit a tvorba terénu pomocou výškových bodov

Ďalší z užitočných nástrojov aplikácie Autodesk Revit je vytvorenie terénu na základe importu. Zamerané súradnice dokáže program spracovať, ak sú uložené v textovom súbore (.txt), alebo v Exceli (.csv). V tomto článku sa budeme bližšie venovať importu na základe súboru bodov z "texťáku".
Často sa sretávam s tým, že projektanti dostanú, alebo si vyžiadajú takýto súpis bodov od geodeta, ale nedarí sa im ho správne načítať do Revitu, príp. jednoducho upraviť do takej formy, aby ho Revit bol schopný spracovať a vygenerovať tak model terénu.


Ak sa jedná o súpis bodov v txt súbore, je potrebné upraviť ho tak, aby každý riadok obsahoval iba informáciu o súradnici daného bodu, presne v tomto usporiadaní:
 
 súradnicaX čiarka súradnicaY čiarka súradnicaZ

Všetky ďalšie informácie je nutné vymazať (ako napr. poradové číslo bodu, geodet. poznámka, znaky, nadbytočné medzery medzi suradnicami, tabulátory, atď.), a desatinnú čiarku v súradniciach nahradiť bodkou (123,45 --> 123.45). Texťák pripravený na import do Revitu by mal vyzerať napr. takto:


Spôsob, ako "prečistiť" zoznam súradníc do tejto formy (bez zdĺhavej manuálnej pracnosti), určite odporúčam použiť program Microsoft Word (verzia 2007 alebo vyšší):
Otvorte prázdny Word dokument a pomocou copy+paste tam vložte všetky údaje z txt (alebo .csv) súboru, ktorý dostanete od geodeta.
Ak sú súradnice uvedené s desatinnými čiarkami, pomocou funkcie Find/Replace (na karte ribbonu Home) nahraďte všetky čiarky za bodky.


Pomocou stlačenej klávesy ALT označíte stĺpec (napr. stĺpec medzier, poradových čísel, poznámok,...), a vymažte týmto spôsobom všetko tak, že zostanú len súradnice a medzera medzi nimi.
Nakoniec nahraďte túto medzeru čiarkou a uložte ako txt súbor. Celý postup som tiež znázornil do prehľadného videonávodu (viď na konci článku).


Teraz je textový súbor pripravený a môžeme použiť nástroj importu do Revitu:
Na karte ribbonu Objemy a pozemok kliknite na Povrch terénu > Vytvoriť z importu > Určiť súbor bodov
 
V dialógovom okne zakliknite typ súboru: Text oddelený čárkami a otvorte pripravený textový súbor.
 

Počas importu je nutné zvoliť správny formát jednotiek, napr. v tomto prípade sú súradnice zamerané v metroch.
 
Po potvrdení sa automaticky vygeneruje povrch terénu:

 
Postup si pozrite v nasledovnej videoukážke:


Ďalší príklad importu terénu zo súboru výškových bodov:

Komentáře

  1. Dobrý den, mám projekt, kde jsem provedla sdílení souřadnic připojeného DWG souboru tak, jak popisuje jeden z článků na tomto webu. Nyní bych chtěla v těchto souřadnicích vytvořit terén z txt souboru, který mi byl dodán od geodeta společně s polohopisným DWG. Soubor txt mám upravený na požadovaný tvar zápisu pro Revit. S tím že oba soubory využívají záporný EPSG 5514. Přesto po vytvoření terénu se mi objeví hlášení, že body terénu se nacházejí ve značné vzdálenosti od modelu a budou vystředěny. Tzn. terén se nezarovná shodně se sdílenými souřadnicemi... Dokážete mi, prosím, poradit, jak toto vyřešit. Děkuji. Muroňová

    OdpovědětVymazat

Okomentovat