TOPO ALIGN, stahovatelná Revit aplikace pro modifikaci topografie

V dnešním článku se podíváme na rozšiřující doplněk programu Autodesk Revit s názvem TOPO ALIGN. Jak už název napovídá, jedná se o aplikaci, která se zabývá modifikací topografie, tedy terénních úprav. Úpravy terénu pomocí standardních nástrojů REVITU bývají značně časově náročné na vytvoření a výsledek nebývá ve většině případů příliš uspokojivý. Ve své podstatě je TOPO ALIGN velice jednoduchá aplikace, což považuji za jeden z jejich velkých kladů a zároveň sebou nese vysokou přidanou hodnotu pro uživatele, kteří si v raných fázích projektů chtějí připravit topografii pro osazení hmotové studie.

Aplikace TOPO ALIGN obsahuje pouze 3 příkazy pro modifikaci topografie.
 
ALIGN TO ELEMENT
Tento nástroj umožní dotáhnout hmotu topografie na spodní nebo horní plochu stavebních elementů (stěny, podlahy, střechy, desky stavby) popřípadě lze zvolit jen určitou hranu daného prvku. Tento nástroj dále nabízí nadefinovat odsazení topografie od plochy či hrany zvoleného prvku. Z osobního pohledu velice zajímavá vlastnost, ale prakticky ne příliš využitelná. Spíše než odsazování topografie od prvků by se hodila funkce na modifikaci sklonu násypu či výkopu.
Vývojáři aplikace se dušují, že tento nástroj reaguje omezeně i na některé načitatelné rodiny, ale při testování aplikace jsem nenarazil na žádnou, která by reagovala na nástroj.
Při složitějších stavebních elementech, jako například ostře zakřivená rampa překonávající velký výškový rozdíl, občas dochází k tomu, že ne vždycky se všechny body přesně sladí z hranami prvků, proto je nutné manuálně tyto body v nastavení povrchu vybrat a smazat.
 
POINTS FROM LINES
Points from lines je nástroj, který umožňuje vytvářet dodatečné body topografie dle čárové kresby, která reprezentuje hrany upraveného terénu. Nástroj reaguje pouze na čárovou kresbu vytvořenou pomocí čáry modelu. Při aplikování nástroje je vhodné, aby čárová kresba byla situována pod topografií, do které se budou promítat vytvořené body. Tento nástroj sám o sobě vizuálně nemodifikuje topografii, pouze do ní přidá body - následně, abyste získali kýžený efekt, je nutné využít nástroj ALIGN TO ELEMENT.
 
RESET REGION
Tato funkce funguje pouze v případě, kdy na topografii byla aplikována funkce NOVÁ ÚROVEŇ POVRCHU, tedy až v té chvíli, kdy se ze stávající topografie vytvoří přesná kopie, která se přesune do pozdější fáze projektu a následně při změně generuje výkaz výkopu/násypu. RESET REGION je funkce, která stornuje úpravy topografie vytvořené pomocí ALIGN TO ELEMENT. Na prezentačním videu, které publikovali vývojáři aplikace, vše funguje bez problému, při mém testování tato funkce nereagovala bohužel na nic. Do řádku SOURCE TOPO SURFACE by se měla zadat zdrojová topografie, tedy existující terén a do řádku TARGET TOPO SURFACE by se měla vybrat upravená topografie, na kterou se přenesou výškové poměry z existujícího terénu. Nefunkčnost tohoto posledního nástroje je už pouze malá daň, kterou zastíní celkový přínos této aplikace.
 
Na závěr je potřeba zmínit, že tuto aplikaci je možné stáhnout pouze za úplatu, a to za necelé  2 USD (cca. 50 Kč) a pouze do plných verzí Revitu, jelikož Revit LT bohužel nepodporuje stahovatelné nástroje nezávislých vývojářů z EXCHANGE APPS.
 
 ODKAZ KE STAŽENÍ APLIKACE >>  TOPO ALIGN 2016

Videoukázka:

Komentáře