Revit MEP - překrývající se značky elektroinstalačních prvků v půdorysech

Prvky elektroinstalace umístěné v modelu Revitu těsně vedle sebe nebo nad sebou se v symbolickém zobrazení v půdorysech mohou překrývat.


Oprava tohoto nečitelného zobrazení může být snadná při použití knihovních prvků elektroinstalace s parametry, které umožňují posouvání symbolu nezávisle na reálném umístění 3D modelu prvku. Takto upravené rodiny najdete ke stažení na helpdesk.cadstudio.cz - viz Tip 10736

Ukázkové video funkcí těchto rodin:


Další možností je vkládání značek elektroinstalace jako popisek. Popisky lze libovolně posouvat, ať už jsou prvky vedle sebe nebo nad sebou. A také tvorba knihovního prvku popisky může být pro začínajícího uživatele Revitu rychlejší než úprava symbolů v rodinách elektroinstalačních prvků. Samozřejmostí je, že popisky mění svou velikost v závislosti na nastavení měřítka pohledu.

 
Krátká videoukázka použití značek elektroinstalace jako popisek:Viz Revit MEP

Komentáře

  1. Osobne vítam príspevok, ktorý ponúka vôbec nejaké riešenie zobrazovania na výkresoch TZB. Súčasne technické normy požadujú schematické znázorňovanie, ktoré vychádza zo situácie z obdobia pred nástupom cad systémov pri tvorbe výkresovej dokumentácie. Autocad a jeho varianty 2D zobrazovania v podstate len prebrali spôsob zobrazovania a nemali žiadny konflikt s týmto spôsobom zobrazovania. Súčasné 3D projektovanie je už v jednoznačnom konflikte s 2D schematickým zobrazovaním a projektanti hľadujú "jak s toho ven" (doslovne). Spôsob pri že pri hrubom zobrazovaní rodiny umiestniť značku je čiastočne funkčný pri profesiách ZTI a vzduchotechnika, ale aj pri týchto profesiách vzniká problém pri zobrazovaní rozvodov npr. vody, plynu v stena nad sebou, že dochádza k prekrývanie jednotlivých rozvodov. Osobne nie som zástanca pokračovania v spôsobe schematického zobrazovania, ktoré je nerealistické zobrazením 3D rozvodov. Z dôvodu, že každý vypínač, zásuvka...atd. je v podstate interierový prvok, nemal by byť nahradzovaný schematickou značkou a projektant by mal jednoznačne určiť jeho priestorové umiestnenie. Som zastanca realistického zobrazovania s využitím rezov, pohľadov a detailov, prípadne rozložených 3D pohľadov. Samotné schematické zapojenie je možné realizovať ako nezávislé zobrazenie od modelu prostredníctvom - záložky Pohľad - Schéma/kresba. Tu je možné uplatniť tradičné zobrazenie. Vyvstáva otázka duplicty elektro zapojenia, nie je to možné vnímať ako duplicitu. Realita súčasných stavieb je také že najohybnejšia profesia elektro je projektované a zároveň realizovaná elektromontážnou firmou a elektro projekt je len pre úradné účely, udelenie územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia. Túto situáciu nás núti 3D modelovanie zásadným spôsobom zmeniť a vytvoriť spôsoby, ktoré budú aj normatívne podchytené a úradne vydané. To že pri 3D modeli elektroinštalácie sa zvýši prácnosť a cena je pochopiteľný dôsledok. Ak ponúkneme zákaznikovi 3D realizačný projekt určite sa zvýši cena oproti súčasnej schéme pre úradníka. To že zákazníci a elektro realizačné firmy sa budú brániť a snažiť sa zachovať súčasný stav je pochopiteľné, ale dlhodobo neudržateľné. Správcovia a nájomníci nových budov vyžadujú facility manažment a jednoznačnú identifikáciu energetických tokov. Tak ako sa už dnes nik nepozastavuje na podstatne drahšími izolačnými oknami, zatepľovaním obvodového plášťa v budúcnosti to budú riadené energetické toky v rámci inteligentnej budovy. To že to nebude o týždeň ano o rok je dnes jednoznačné, ale o 10-15 rokov je to jednoznačná požiadavka. Kto chce byť úspešný v budúcnosti nemá inú možnosť.

    OdpovědětVymazat

Okomentovat