Navisworks - porovnání modelů

Aplikace Autodesk Navisworks Manage a Navisworks Simulate obsahují mimo jiné i velmi zajímavou funkci zvanou Compare. Tu lze použít jak k porovnání dvou objektů (items) v modelu tak i k porovnání a zjištění všech odlišností u dvou verzí souboru modelu.


Ukažme si porovnání dvou modelů, které byly vytvořeny v BIM aplikaci Autodesk Revit. Pro práci v Navisworksu je ideální vyexportovat model z Revitu přímo do souboru NWC. K tomu můžeme použít utilitu Autodesk Navisworks NWC Exporter Utility 2016.


Po vyexportování obou verzí modelů do NWC je postup v Navisworksu následující:
  1. Otevřeme první model.
  2. Druhý model načteme pomocí příkazu Append (na pásu karet Home -> panel Project).
  3. V okně Selection Tree vybereme oba soubory.
  4. Spustíme příkaz Compare (pás karet Home -> panel Tools)
  5. V dialogu Compare nastavíme pravidla pro porovnání a jak budou zpracovány výsledky:

V nastavení Results může být velmi užitečná volba Save each difference as Set. Ta uloží nalezené rozdíly jako výběrovou sadu a navíc je v sadě uložen komentář s podrobnostmi o rozdílech.

Výsledky porovnání lze v pohledu Navisworksu nechat barevně zvýraznit (Highlight Results). Pozor, barvy nebudou vidět v režimu zobrazení Full Render. Na pásu karet Viewpoint -> panel Render Style přepneme zobrazení na Shaded. Výchozí nastavení barev je následující:

Bílá - položky si odpovídají
Červená - položky s rozdíly
Žlutá - první položka obsahuje věci, které nebyly nalezeny ve druhé položce
Světle modrá - druhá položka obsahuje věci, které nebyly nalezeny v první položce

      6. Po potvrzení dialogu Compare se zobrazí výsledky:


Videoukázka porovnání modelů:Komentáře