Novinky Revit Structure 2017 - detaily

Rozmiestnenie výstuže s premenlivou výškou
Nová možnosť zadania premenlivých tvarov výstuže, jednoduchšie vystužovanie konštrukčných prvkov v spáde (dosky, nosníky, ....). Vylepšené popisky viacerých výstuží, nové parametre vo výkazoch s možnosťou zobraziť jednotlivé variabilné výšky a rozmery výstuže


Konštrukčné spoje*:
Úplne nová funkcia „Prípoj“, umožňuje parametrickú tvorbu spojov oceľových konštrukcií.
Užívatelovi ponúka bohaté možnosti nastavení  (podobne ako to poznáme z Advance Steel).  napr. spoje pomocou platní, skrutiek, nábehových plechov, krížové spoje s nábehmi, pravouhlé/šikmé spájanie prvkov, atď atď 
Novinkou je taktiež obojsmerné prepojenie (pomocou pluginu) týchto spojovacích prvkov (vrátane platní, plechov, ...) s programom Advance Steel.
*dostupné pre predplatiteľov


Spojovacie prvky výstuže
rozšírená možnosť definovať spojky výstuže, číslovanie väzieb, prepojenie medzi prvkami: možnosti automatického nastavenia typu alebo veľkosti týchto spojovacich prvkov napr. podľa priemeru prúta


Práca s výstužou
umožnené lepšie a prehľadnejšie zadávanie tvarov betonárskej ocele vďaka grafickému „manažérovi“. Pri vkladaní výstuže je možné jednoduchšie modifikovať umiestnenie, kopírovanie a naťahovanie prútov v hostiteľskom prvku.


Rozšírená možnosť nastavenia ohybov výstuží podľa hostiteľských prvkov


Rozdelenie stĺpov: možnosť v požadovanej výške rozdeliť stĺp, následné umiestnenie spojov do týchto miest


Katalógy profilov*: 
po novom obsahuje databázu profilov podľa Eurokód-u, prvky pre Austráliu a Nový Zéland, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, USA a Indiu.
  • Eurocode  (EN 10219, EN 10210, 1993-1-1) (Subs)
  • ANZ  (AS 1163:1991, AS/NZS 3679.1:2010, AS/NZS 3679.2:1996) (Subs)
  • Germany  (EURONORM; DIN 1025, DIN EN 10056, DIN EN 10210) (Subs)
  • France  (EN 10219, NF EN 10210, NF EN 10219, NF A45-255) (Subs)
  • Poland  (EC, N-H-93452:2005)    (Subs)
  • US  (AISC Arcelor Mittal L And W-Shape profiles) (Subs)
  • India  (IS: 808-1989, IS: 4923: 1997 , IS: 1173 - 1957, IS: 1161- 1998) (Subs) (+ AS update)
*dostupné pre predplatiteľov


Konštrukčné základy: Nová možnosť pripojenia konštrukčných stĺpov k základom, automatické nastavenie dĺžky stĺpov.


O ďalších novinkách produktu Autodesk Revit 2017 pre platformu Architecture a MEP sa dozviete v tomto odkaze.
Zákazníci s Maintenance plánom (plánom údržby) alebo s Subscription (prenájmom) získavajú verzie 2017 zdarma cez svoj účet na webe Autodesk Account.

Komentáře