Produkty Autodesk 2017 - změna typu licence

U předchozích verzí Autodesk produktů nebylo jednoduché rychle přepnout typ licence z lokální na síťovou a opačně. Buď se musel produkt přeinstalovat se správnou volbou licence, nebo se přepínaly hodnoty v registru. Produkty Autodesk řady 2017 nabízejí novou správu licencí, která umožňuje snadnou změnu licence.

Při instalaci verze 2017 se již nezadává typ licence, sériové číslo a produktový klíč. Dotaz na způsob licencování vašeho produktu řady 2017 se objeví až při jeho prvním spuštění:


Aplikaci můžete okamžitě začít používat jako zkušební verzi. Zde je nutné zmínit, že způsob používání zkušebních verzí se změnil. Aplikace v trial režimu se spustí až po přihlášení k účtu Autodesk.

Pro pozdější určení správného licencování nebo pro změnu typu licence postupujte takto:

1. spusťte aplikaci 2017 a vyberte z menu přihlášení k Autodesk A360 volbu Spravovat licenci...Ke správě licencí se dostanete i přes Nápovědu -> O aplikaci


2. V okně Správce licencí klikněte Aktivovat nebo Změnit typ licence, podle toho, jestli aktuálně pracujete v režimu zkušební verze, lokální, nebo síťové licence


3. následně budete vyzvání k potvrzení změny nebo aktivace


Následně bude aplikace ukončena. V případě otevřených projektů/výkresů se zobrazí dotaz na uložení.

4. Po novém spuštění bude znovu zobrazen dialog pro výběr typu licenceV případě potíží jsme samozřejmě připraveni vám pomoci - kontaktujte Helpdesk.

Komentáře