Autodesk COBie Extension - COBie podpora v Navisworks


Společnost Autodesk pokračuje v rozšiřování podpory otevřených formátů pro výměnu BIM dat, ke které se zavázal v rámci aktivit v mezinárodní organizaci buildingSMART pod heslem OpenBIM®. Již samozřejmostí je podpora uznávaného výměnného formátu IFC u širokého portfolia Autodesk produktů - včetně oficiální buildingSMART certifikace (seznam viz zde) a v poslední době přibývá rozšířená podpora i pro práci s daty dle dalšího z BIM standardů - COBie. O COBie plug-inu pro Revit jsme psali již dříve

Poslední novinkou v této oblasti je doplněk COBie Extension pro Navisworks (pro verze Simulate a Manage, 2017 a 2016), který umožňuje mapovat atributy objektů modelů Navisworksu na COBie parametry a ukládat je ve formě SQLite databáze nebo excelovské tabulky. Nástroj je schopen pracovat jak s modely, do kterých již byla COBie data doplněna v Revitu, tak i s modely z jiných platforem. Tím se stává opět o něco snazším využití BIM dat pro facility management - informační modelování staveb se tak přibližuje svému cíli, jímž by mělo být sdílení jednotných dat napříč celým životním cyklem stavby.

Doplňek COBie Extension pro Navisworks 2017 a 2016 včetně kompletní dokumentace a testovacích dat naleznete ke stažení pod tímto odkazem.

COBie Extension pro Revit a další doplňky naleznete na adrese www.biminteroperabilitytools.com.

Více informací o standardu COBie můžete nalézt v článku na našem portálu BIMfo.cz.

Komentáře