Autodesk Insight 360


Jednou z letošních softwarových novinek společnosti Autodesk je Insight 360. Jde o cloudovou platformu sdružující nástroje pro analýzu energetické náročnosti a kvality budovy a jejího dopadu na životní prostředí. Aplikace funguje na principu uploadu analytického modelu z Revitu nebo FormIt 360 Pro do cloudu, kde je pak možné v prostředí webového prohlížeče návrh budovy analyzovat. Pro nahrání modelu z Revitu je potřeba nainstalovat plug-in, který stáhnete pod tímto odkazem. Plug-in existuje ve verzích pro Revit 2016 R2 a 2017. Do Insight 360 se přestěhoval například nástroj Lighting and Solar Analysis for Revit, který umožnuje provádět analýzu denního osvětlení dle požadavků certifikace LEED, a který dříve existoval jako samostatný doplňek Revitu. Aplikaci zatím nemáme otestovanou, ale na testování se chystáme v brzké době a budeme přinášet další informace. Podrobnější informace včetně video tutoriálů zatím naleznete v angličtině na Autodesk blogu. Služba je dostupná pro majitele Revit nebo FormIt 360 Pro subscription. 

Nástroje pro energetické analýzy v Revitu a dalších produktech a především výstupy z nich, jak známo, nejsou přizpůsobené normám jednotlivých států a mohou se tak zdát v našem prostředí nepoužitelné. Pokud se na ně ale budeme dívat spíše jako na pomůcky pro porovnávání variant a optimalizaci návrhu za účelem zhotovení úsporných a ekologických staveb, mohou se stát velmi užitečnými. Velkou výhodou je, že v BIM projektování lze tyto nástroje využívat již od raných fází návrhu, a mít tak okamžitou zpětnou vazbu ve chvíli, kdy vznikají rozhodují mající zásadní vliv na ekonomiku provozu stavby.


Komentáře