Revit a tvorba prídavkov stien

Čoraz častejšie sa stretávame s otázkou, ako vytvoriť v Revite napr. opláštenie konštrukcie pomocou trapézových plechov, alebo ako najjednoduchšie nakresliť sokel. V modeli je viacero možností ako takéto skladby namodelovať, v princípe na to vždy odporúčame použíť funkciu prídavkov stien.

Tento nástroj umožňuje ku konštrukcií steny pridať napr. soklovú lištu, lištu nad rímsou, alebo iný typ dekoratívneho horizontálneho alebo vertikálneho profilu. Tieto prvky sú vždy viazané ku danej stene, tzn ak dôjde k zmazaniu/posunutiu steny, zmaže/posunie sa s ňou aj prídavok. Prídavok je možno vložiť v 3D pohľade alebo v bokoryse, ktorý obsahuje stenu, na ktorej ho chcete umiestniť.

Kliknutím na kartu Architektura > Stena > Stena: Prídavok
v časti Výber typu možno zvoliť typ prídavku steny. Užívateľ má možnosť vybrať z knižnice, alebo vytvoriť si vlastný profil a ten načítať do projektu (viď tiež videonávod na konci článku). Vo vlastnostiach typu Revit ponúka množstvo nastavení, napr. zmenu materiálu, profilu, odsadenie, atď... rád by som upozornil predovšetkým na voľbu orezať vloženými objektami (viď obr), ktorá určuje to, či vložené objekty (napr. okná, dvere,...) automaticky vyrežú geometriu z prídavku.

 
Pomocou nástroja Pridať/odobrať steny je možno rozšíriť prídavok aj do ďalších stien alebo odstrániť niektoré úseky z existujúceho prídavku.

Nástroj Upraviť zalomení umožňuje zalomiť koniec prídavku späť ku stene alebo použije priamy (rovný) rez. Pri použití zalomenia, kladná hodnota uhla posunie koniec smerom ku stene, záporná hodnota uhla koniec otočí smerom od steny.


 

Jednou z veľkých výhod tohto nástroja je tiež situácia, keď umiestni užívateľ prídavky steny v rôznych výškach a potom ich nastaví na rovnakú výšku. Prídavky budú v spojoch automaticky skosené, a možno tak dosiahnuť napr. takýto detail:


Prídavky možno samozrejme vykázať do samostatných výkazov, rozkliknutím kategorie Steny > Prídavky steny.


Vytvorenie vlastného prídavku steny vysunutím profilu, ktorý užívateľ načrtne alebo načíta, si môžte pozrieť v nasledovnom videonávode:


Komentáře