Nástroje pro práci s BIM modelem v Revitu

V rámci Revitu je možné celou řadu nástrojů na kontrolu modelu nebo jeho export do systému pro správu budovy.
Od Autodesku jsou k dispozici (zdarma) tyto nástroje:
  • Model Checker
  • Model Checker Configurator
  • COBie Extension
  • Classification manager

Model Checker
Tato aplikace umožňuje automaticky kontrolovat model Revitu na základě předdefinovaných požadavků a generovat komplexní reporty o stavu modelu. Podmínky kontroly lze vytvářet v modulu Model Checker Configurator. Lze tak například vytvořit kontrolu vyplnění vybraných parametrů v modelu, kontrolu duplicit označení, umístění tabulek na výkrese a další. Možností konfigurace kontroly je celá řada.
Pro kontrolu lze vybrat aktuální projekt nebo více projektů najednou.
Výsledek kontroly

Model Checker Configurator
Model Checker Configurator umožňuje vytvářet vlastní konfigurace pro kontrolu modelu. 
Pro začátek lze využít ukázkové konfigurace – ke stažení např. zde.

Konfigurace kontroly modelu
COBie Extension
COBie extension umožňuje výměnu dat o stavbě mezi zhotovitelem a provozovatelem.  COBie je standardizovaná struktura (více o tomto formátu najdete např. zde) modelu vycházející ze struktury souborového formátu IFC a je určena pro facility management. BIM model tedy musí obsahovat data potřebná pro správu budovy. 
COBie extension umožňuje již v modelu Revitu zadat:
  • jednotlivé kontakty např. na opraváře, servisní techniky, správce a další osoby
  • definovat parametry projektu jako jednotky, umístění komponent (zóny nebo místnosti), jaké parametry se budou exportovat, jaké tabulky se exportují
  • mapování parametrů Revitu na  parametry COBie
  • vybrat komponenty pro export
  • vybrat parametry pro export

Při exportu lze vybrat, zda export proběhne do nového souboru nebo se data sloučí s již existujícím souborem.
Výběr parametrů pro export
Classification Manager
Classification Manager umožňuje přiřadit jednotlivým komponentám kód klasifikace na základě vybraných standardů a následně tak zjišťovat cenu díla a organizovat práci.  Aktuálně jsou dostupně standardy USA a Velké Británie. Lze ale použít i vlastní excelovský soubor. Standardizace údajů v modelu je nezbytná nejen pro oceňování díla ale i pro další činnosti spojené s realizací projektu.


Veškeré aplikace můžete stáhnout na stránkách CAD Studia nebo BIM interoperability Tools

Komentáře