BIM a Zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016

S vydáním nového Zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) se odborná veřejnost v oboru stavebnictví poprvé setkává s legislativním určením BIM dat, tedy dat informačního modelu staveb (informačního modelu budov). Zadavatelům veřejných zakázek umožňuje tento zákon - konkrétně v paragrafu 103 - specifikovat požadavek na zpracování projektu pomocí BIM technologií. Tím mj. mizí riziko napadnutí takového výběrového řízení s poukazem na diskriminační požadavek. Další legislativní kroky směřující k podpoře technologie BIM a z ní plynoucí úspoře nákladů při realizaci veřejných stavebních zakázek lze očekávat vzhledem k doporučením EU.

§ 103

Podmínky sestavení a podání nabídek
...
(3) V případě veřejných zakázek na stavební práce, projektové činnosti nebo v soutěžích o návrh může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést závazný požadavek na použití zvláštních elektronických formátů včetně nástrojů informačního modelování staveb a uvést požadavky na obsah, strukturu nebo formát dat. Pokud tyto formáty nejsou běžně dostupné, zajistí k nim zadavatel dodavatelům přístup.

Typickými BIM formáty jsou soubory IFC nebo RVT. Pro "zajištění přístupu" tedy lze poskytnout soubory tohoto typu. Pro jejich prohlížení a přístup k BIM informacím a metadatům lze využít bezplatný režim aplikace Autodesk Revit (viewer) - viz tip 5949.

Další praktické informace o uplatnění BIM v praxi najdete na BIMfo.cz

Komentáře