Revit Extension for Fabrication 2017


Aktualizovaný doplnok Revit Extension for Fabrication 2017, umožňuje projektantom alebo výrobcom komponentov TZB využiť model z Revitu do výrobných aplikácií Autodesk Fabrication (CAMduct, ESTmep). Pomocou tohto nástroja sa výrazne zrýchli a zjednoduchší celé workflow spracovania projektu od návrhu, až po samotnú výrobu.

Nový Extension for Fabrication je prístupný pre všetkých užívateľov zdarma, download nájdete na Vašom účte Autodesk Accounts, alebo cez Počítačovú Aplikáciu Autodesk (Autodesk Desktop App):


Po inštalácií sa v Revite na karte ribbonu Doplnky zobrazí Revit Extension for Fabrication 2017:


Doplnok umožňuje exportovať označené (alebo všetky) TZB prvky z Revitu priamo do súboru .MAJ (Fabrication Job File). Podmienkou je, aby tieto prvky boli vytvorené ako prvky výroby (výrobné komponenty). Keďže od verzie Revitu 2017 je možné pomocou jedného tlačítka vykonať prevod systémového potrubia Revitu na výrobné komponenty Fabrication (viď tiež článok Novinky Revit 2017). táto podmienka už nie je obmedzením, a využitie doplnku je konečne plnohodnotné.


V súbore .MAJ sú obsiahnuté dáta o prvkoch TZB ktoré sú potrebné pre výrobu, ako napríklad údaje o hrúbke plechu, materiál, informácie o rozvinoch, rozmeroch, nábehových plechoch, výstuhách, atď.

Nastaveniu a podrobnejšiemu workflow od návrhu až po výrobu sa budeme podrobnejšie venovať v samostatnom článku.

Komentáře