Revit 2017: výpočtové parametre v popisoch

Novinkou od verzie Revit 2017 je možnosť definovať v rodinách popisov výpočtové parametre. Tzn. vytvárať štítky obsahujúce hodnotu vypočítanú vzorcom z hodnôt dostupných parametrov. V knižničnom prvku (rodine) popisku, je pri jeho vytváraní prístupné toto nové tlačítko:


Obdobná funkcia bola doteraz dostupná iba vo výkazoch, rovnako aj tu - v rodinách popiskov - sa definícia vzorca zadáva v tomto dialógovom okne:


Takýmto spôsobom možno rýchlo a jednoducho dostať do popisu podlahy napr. hrúbku dosky. V tomto prípade by bol vzorec v tvare:
Hrúbka dosky = abs(Výška horní plochy - Výška dolní plochy)
Ďalší spôsob využitia tejto novinky je určite pri popise výšky osi otvoru - ktorú by sme dostali definovaním vzorca:
Os otvoru = (Výška nadpraží - Výška parapetu) / 2 + Výška parapetu
Použitie a príklady vytvárania výpočtových parametrov si môžete pozrieť podrobnejšie na nasledovnej videoukážke:


Zoznam všetkých noviek pre Revit 2017 nájdete tiež v tomto článku. Podrobnejšiemu predstaveniu ďalších noviniek (v.2017) sme venovali aj na webinároch, ktorých záznam nájdete na helpdesku CADstudio.

Komentáře