Revit MEP - barvy potrubí a trubek v projektu

Správná barevnost potrubí a trubek v projektu je bezpochyby důležitá. Způsobů nastavení barev je více a vše je závislé na pracovních postupech souvisejících s tvorbou informačního modelu a i na oboru, ve kterém jsou nástroje trubek a potrubí používané. Způsob přebarvení u jednoho projektu nemusí být ideální u dalšího. Někomu může stačit přebarvení pomocí systému potrubí/trubek, někdo si vystačí s výchozí barvou nastavenou ve Stylech objektů a někdo si vyhraje s nastavením filtrů. Samozřejmě se velice často využívá kombinace několika způsobů a pak je důležité, která z funkcí pro přepis zobrazení má vyšší prioritu.

Barva výplně u potrubí a trubek je řízena primárně pomocí materiálu. Pokud materiál nastavíme v dialogu Styly objektů, budou podle barvy materiálu zobrazovány všechny objekty potrubí/trubek v celém projektu:


Na obrázku výše je materiál nastaven u kategorie Potrubí, stejně bychom tedy postupovali i u dalších kategorií, které jsou v trase (tvarovky, příslušenství...):


Toto nám skoro v žádném projektu stačit nebude. Potřebujeme rozlišit například přívod a odvod. Pak přichází na řadu k tomu určený nástroj - Systémy potrubí/trubek. Materiál nastavíme ve Vlastnostech typu systému potrubí. To lze udělat v Prohlížeči projektu:


Typ systému je základním parametrem potrubí/trubek a všech dalších objektů umístěných v trase. Snadno tak přebarvíme a řídíme zobrazení potrubí a veškerých tvarovek a dalších prvků v celém projektu.


Pro další barevné odlišení lze použít Filtry (Přepsání viditelnosti/zobrazení pro pohled - klávesová zkratka VV). V nastavení filtru určíme, podle jakých pravidel a jaké kategorie chceme přebarvit. Zde máme mnoho možností k dosažení požadovaného vzhledu, ale jde o nastavení pohledu, ne celého projektu.


Filtr přidáme k pohledu a nastavíme přepis vzoru:


V půdorysech je pak možné ještě použít Barevné legendy, pás karet Analyzovat > Barevná výplň, nebo ve vlastnostech pohledu:


Priorita přepisů u potrubí je tedy následovná (1 je nejnižší priorita):
 1. Styly objektů - nastavení pro celý projekt
 2. Systémy potrubí - nastavení pro celý projekt
 3. Filtry - přepis pro pohled
 4. Barevné legendy - pouze půdorysy
U trubek je potřeba ještě vzít v potaz materiál, který je nastaven v Předvolbách trasy v Typu trubek.


Tvarovky a další načitatelné rodiny v trase tento materiál nepřebírají a bude potřeba stejný materiál nastavit u těchto objektů v editoru rodin.

Priorita přepisů u trubek je:
 1. Materiál nastavený v předvolbách tras (úprava přes dialog Mechanická nastavení > Úseky a velikosti) - nastavení pro celý projekt
 2. Styly objektů - nastavení pro celý projekt
 3. Systémy trubek - nastavení pro celý projekt
 4. Filtry - přepis pro pohled
 5. Barevné legendy - pouze půdorysy
Tak jako řídíme barevné výplně potrubí a trubek, lze ovládat i čáry. U nich máme navíc možnost využít přepis kategorie a přepis prvku pro pohled:


Ve Vlastnostech typu systému potrubí/trubek najdete nastavení čar pod parametrem Přepis zobrazení:


Priorita přepisů u čar pro trubky a potrubí je:
 1. Styly objektů - nastavení pro celý projekt
 2. Přepis kategorie - pro pohled
 3. Systémy potrubí/trubek - nastavení pro celý projekt
 4. Filtry - přepis pro pohled
 5. Přepis prvku - pro pohled

Komentáře