Aktualizace Revit 2017.1

12.10. 2016 byla vydána nová aktualizace pro Revit 2017 označená jako Revit 2017.1. V předchozích verzích byly obdobné "meziverzové" aktualizace označovány jako "R2". Níže popsané nové a vylepšené funkce jsou k dispozici pouze studentům a zákazníkům s předplatným společnosti Autodesk pro verzi softwaru Revit 2017.

Platforma Revit


• Dynamo Player: Všichni uživatelé aplikace Revit, včetně těch bez zkušeností se skriptováním, mohou automatizovat procesy a využít možnosti skriptování v aplikaci Dynamo Player. Tento nástroj usnadňuje a urychluje spuštění skriptů aplikace Dynamo v aplikaci Revit.


V jednoduchém dialogu Dynamo Player můžete provést následující akce:
  • výběr výchozího adresáře skriptů,
  • filtrování viditelných skriptů,
  • zobrazení aktuálního stavu skriptu,
  • spuštění skriptu,
  • úprava skriptu v aplikaci Dynamo.

Videoukázka:• Podpora obrazovek s vysokým rozlišením: Architekti, inženýři a projektanti, kteří používají obrazovky s vysokým rozlišením (například obrazovky s rozlišením 4K nebo tablety Surface Pro), nyní v aplikaci Revit ocení vyšší kvalitu obrazu a další výhody technologie vysokého rozlišení. Aplikace funguje podle očekávání a komponenty uživatelského rozhraní budou přesně zobrazeny s nastavením s vysokou hodnotou DPI (≥ 200 %).

• Import 3D tvarů: Díky nové technologii můžete importovat 3D geometrii ze souborů SAT nebo z podporovaných aplikací, například Rhinoceros (3dm) - viz též formáty.


• Energetická optimalizace: Rychle a snadno budete moci zajistit lepší a přesnější energetický výkon pro celý projektový tým, který vytváří koncepty i detailní návrhy nových i existujících budov.


Energetická optimalizace využívá automatické vytvoření energetického modelu na základě architektonického modelu aplikace Revit, velmi rozšířené a důvěryhodné nejlepší simulační enginy v oboru (DOE 2.2 a EnergyPlus), inovativní paralelní cloudové výpočetní techniky, intuitivní přístup k energetické optimalizaci návrhu na základě rozsahu.

• Ukazatel podrobného průběhu příkazu Synchronizovat s centrálním souborem pro službu Collaboration for Revit: Při použití služby Collaboration for Revit se v dialogu Synchronizovat s centrálním souborem zobrazí podrobnější stavové zprávy.

• Oprava poškozeného centrálního modelu: Ve výjimečném případě, kdy by mohl být centrální model poškozen (pro souborové sdílení práce), aplikace Revit zjistí problém a informuje uživatele. Při každé synchronizaci s centrálním modelem je spuštěn proces na pozadí, pomocí kterého se zjišťuje možné poškození souborů v centrálním modelu. Pokud je pomocí aplikace Revit určeno, že je centrální model poškozen, zobrazí se chybový dialog s informacemi, že má uživatel před pokračováním opravit centrální model. Pokud centrální model opravíte, místní uživatelské kopie modelu nebudou synchronizovány s centrálním modelem. Po opravě centrálního modelu je nutné, aby každý uživatel pracující s místní kopií modelu nejprve zavřel aktivní model a vytvořil novou místní kopii centrálního modelu. Jestliže otevřete nesdílený model, který je poškozen, aplikace Revit zjistí problém a vyzve vás k jeho nápravě.


Obor Architecture


• Model v perspektivních pohledech: Nyní můžete využít více funkcí při práci v perspektivních pohledech, zjednodušíte pracovní postupy modelování. Stavební prvky můžete přidávat, upravovat nebo posouvat, aniž by bylo nutné přepnout na ortografický pohled. Perspektivní pohledy nepodporují poznámky, ale můžete použít dočasné kóty.


• Popisky u importovaných objektů: Při importu nebo připojení určitých prvků do modelu můžete u těchto prvků použít popisky. Popisky můžete přidat například k následujícím položkám:
o připojení IFC
o importované 3D tvary
o některé objekty importované z doplňků třetích stran

• Zábradlí: Při úpravách zábradlí získáte přístup k vlastnostem typu horního madla a madla (spojité zábradlí) přímo z dialogu vlastností typu zábradlí. Změny můžete také zobrazit v podokně náhledu.Obor Structure


• Rozdělení konstrukčního sloupu a prvků rámových konstrukcí: Nástroj Rozdělit prvek můžete použít na konstrukční sloupy a prvky rámových konstrukcí, přičemž zároveň zachováte spoje, zarovnání a umístění hostovaných objektů. U otvorů, detailů, připojených prvků a spojů bude zachována geometrie a umístění.

• Kontrola norem pro aplikaci Steel Connections for Revit: Kontrola norem pro návrhy AISC byla aktualizována na 14. verzi a při výpočtu budou nyní k dispozici i reference norem, aby konstrukční přípoje z této aplikace odpovídaly nejnovějším standardům. Součástí zprávy kontroly norem jsou nyní odkazy zvýrazňující kapitoly, do kterých patří ověření podle standardů AISC.


Obor MEP (TZB)


• Nástroj Space Naming: Nástroj Space Naming, který byl dříve doplňkem, je nyní součástí softwaru. Tento nástroj použijte k přejmenování prostorů v modelu TZB pomocí názvů místností z připojeného architektonického modelu.


Díly TZB výroby


• Změna velikosti připojených součástí: Můžete změnit velikost větve připojených dílů výroby pomocí palety Vlastnosti nebo dialogu Upravit díl.
• Vyloučení dílů z nástrojů automatického vyplnění: Při použití určitých nástrojů automatického vyplnění můžete určit díly výroby, které mají být vyloučeny.


• Změna služby: V modelu můžete snadno změnit službu u dílů TZB výroby a to pomocí palety Vlastnosti.


• Změna průměru podpůrné tyče závěsu: Velikost (průměr) podpůrné tyče závěsu nyní můžete změnit a zároveň zachovat určené náklady.


• Přidání nebo úprava tlumiče: Přidejte nebo odeberte tlumič nebo změňte typ tlumiče u dílů výroby, které podporují integrované tlumiče.


• Rozdělení dílu výroby: U všech přímých prvků výroby lze použít nástroj Rozdělit prvek a Rozdělit s mezerou.

• Nástroj Návrh trasy a dílů: Nástroj Návrh trasy a dílů nyní podporuje přidávání spojů T a sifonů.


Podobná vylepšení jsou k dispozici i ve verzi LT - tedy v Revit LT 2017.1.

Aktualizaci můžete stáhnout přes Počítačovou aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App) nebo z Autodesk Accounts.

Komentáře