Aktualizácia Fabrication 2017.1

Od tohto mesiaca je k dispozícií aktualizácia pre produkty rady Fabrication pod označením ".1", ktorá opravuje chyby a pridáva niekoľko nových vylepšení. Medzi hlavné vylepšenia patrí:
 •  poradové číslo položky a číslo prvku akceptuje hodnotu 0 
 • pri importovaní DXF bola v dialógovom okne pridaná nová možnosť náhľadu
 • vylepšené zadávanie umiestnenia dynamických otvorov do segmentov potrubí, možnosť natočenia otvoru podľa potreby
 
 • opravy chýb pri umiestňovaní spojok počas konverzie
 • vyššia presnosť pri tvorbe nadrozmerných zárezov na potrubí
 • pribudla možnosť zahrnúť do výstupu (report, tlač, ... ) pripojené xrefy a vyskladané bloky 
 • zlepšená podpora automatického vkladania koncových prvkov pri použití Design Line (iba pre CADmep)
 • oprava chýb pri načítavaní doplnkov (Add-ins) pri Windows 10
 • a mnohé ďalšie drobné opravy (NC-postprocesory, optimalizácia skladania, stabilita pri NC operáciách, import izolačnej vrstvy (izolácií), ...) 
Aktualizáciu je možné stiahnuť cez Počítačovú aplikáciu Autodesk (Autodesk Desktop App) a je dostupná pre všetky produkty z rady Autodesk Fabrication.

  Komentáře