Autodesk na Greenbuild 2016 - Budoucnost vytváření světa kolem nás


Na mezinárodní konferenci "Greenbuild 2016" pořádané v těchto dnech v Los Angeles představuje Autodesk v rámci své iniciativy "Budoucnost vytváření světa kolem nás" (Future of Making Things, FOMT) několik nových technologií v oboru projektování a výstavby. Řada z těchto nových nástrojů velmi pravděpodobně ovlivní budoucnost stavebnictví i v našich zemích.

Zlepšování životního prostředí


V honbě za snížením emisí skleníkových plynů při snaze ovlivnit globální klimatické změny tvoří významnou složku spotřeba elektřiny. Celosvětově je 60 % (v USA dokonce 74 %) z celkové spotřeby elektřiny nějakým způsobem provázáno se stavbami. Obor stavebnictví tak skýtá velký potenciál pro rychlé a významné úspory v energetické spotřebě. Stávající rychlost inovací dává šanci snížit například spotřebu obchodních staveb v USA o celých 29 % do roku 2020 - přičemž tyto úspory zaručují také rychlou návratnost investic.

Integrované navrhování (Integrated Generative Intelligence)


Jednou věcí je pojmenovat problém a nastavit cíle, ale důležitá je otázka, jak těchto cílů dosáhnout. Jednou z cest je "Integrované navrhování" - metoda jak může celý projektový tým nahlížet na výsledné systémové parametry stavby během celé doby jejího života. Další cestou je "Generativní navrhování" – nastavení jasných, měřitelných cílů a vyhodnocování problémů při počítačem podporovaném odhalování atypických variant řešení s lepšími parametry - variant, které by při tradičních projekčních postupech nebyly vůbec zvažovány.

Ač tyto myšlenky možná mohou znít idealisticky, bylo dosaženo reálných významných pokroků v nové generaci nástrojů jako jsou informační modelování budov (BIM), energetické a enviromentální simulace nebo nástroje pro ekonomické analýzy - ty mohou snadno vnést do oboru stavebnictví vyšší míru pochopení.

Těmto oblastem se věnují i některé prezentace Autodesku na konferenci Greenbuild 2016:

Snadné a ekonomické integrované navrhování (Easy and Economical Integrative Design: Process through Practice) – Hayes Zirnhelt a Ian Molloy


Rychlé energetické modelování celých měst (City-scale Rapid Energy Modeling for Data-Driven Decisions) – Jennifer Rupnow
Autodesk představuje možnosti energetické analýzy celých skupin budov, s minimálními nároky na zadávání dat. Postup umožňuje prioritizaci budov, vyhodnocení vlivů jejich modernizace a analýzu různých scénářů pro dosažení energetických cílů na úrovni celého města. Představena bude i případová studie realizovaná s US Air Force.


EnergyPlus a Autodesk Insight 360Amir Roth
Představení nových nástrojů Autodesk EnergyPlus.


Od informačního modelu budov k energetickému modelování budov s gbXML (Fast Reliable Building Information to Building Energy Modeling with gbXML Certification) - Stephen Roth, gbXML.org
Představení spolupráce BIM s gbXML a partnerství Autodesku při certifikaci úrovně 3.


Finanční, sociální a enviromentální analýza přínosů pro projekty staveb a infrastruktury (Financial, Social, and Environmental Cost-Benefit Analysis for Infrastructure and Buildings) – John Williams a Emma Stewart a Mahesh Ramanujam
Oznámení nových LEED kreditů pro ekonomické analýzy - nejen pro nákladové vyhodnocení ekologičtějších budov, ale i pro získání dodatečných LEED kreditů - bez potřeby drahých ekonomických konzultantů.

Obrázek: Impact Infrastructure


Další informace o příspěvku Autodesku k ekologičtějšímu navrhování na sustainability.autodesk.com.

Komentáře