Dynamo a další aktualizace aplikace Advance Steel 2017.1

Byla uvolněna aktualizace aplikace Autodesk Advance Steel 2017.1 pro 3D navrhování a projektování ocelových konstrukcí a k dispozici je také doplněk Dynamo pro její vizuální programování. Aktualizace obsahuje několik oprav a vylepšení. BIM postupy se tak rozvíjí nejen u aplikací "na zdi", ale i u aplikací konstrukčních a procesních.

Nové funkce

Modelování
 • Do kontextové nabídky po vybrání komponenty Advance Steel přibyly volby „Ukázat souřadný systém dílce“ a „Ukázat SS jednotlivého dílu“
 • Objekty AutoCADu, které mají povrch a jsou součástí zvláštního dílu, mohou být nyní detailovány v sestavných výkresech

Tvorba detailů
 • Rychlejší tvorba řezů – pro zjednodušení ručního vytváření řezů byl redukován počet kroků nutných k vytvoření řezu. Po vybrání řezu se automaticky použije nastavení výřezu. V případě, že je třeba upravit nastavení, je možné se k němu dostat pomocí podvolby příkazu.
 • Rychlejší tvorba výkresů – nový dialog pro vytvoření detailu umožňuje použít poslední nastavení při tvorbě detailu, což urychluje tvorbu nebo se pomocí volby Upravené nastavení dostat do podrobné konfigurace.


 • Text v popiskách a kótách může mít prázdné pozadí (průhlednou masku), které zakryje grafiku pod ním, což umožní lepší čitelnost kót a popisek. Pozadí textu u kót je bráno přímo z nastavení kótovacího stylu. Pozadí u popisek se nastavuje v Management Tools . Defaulty>Výkresy - popisování

Spoje
 • Byl aktualizován návrh přípoje podle normy AISC
Export
 • Informace z modelu je nyní možné exportovat do aplikace FabTrol pomocí formátu SFR
 • Nesymetrické průřezy jsou nyní korektně importovány z IFC 2x3
 • Došlo ke změně chování objektů, které nepatří do žádné úrovně: Objekty jsou nyní exportovány jako IFCSITE entita
Dynamo
Možnosti vizuálního programování představuje video Autodesku:

 

Seznam oprav:

Spolupráce
 • K dispozici je opět příkaz „Upravit reference na místě“
 • Opravena chyba pádu aplikace při otevření modelu Advance Steel v AutoCAD Mechanical
 • Opravena chyba, kdy při použití příkazu Zpět po posunu plechů došlo ke kolizím mezi plechy a šrouby
 • Opravena chyba, kdy nedocházelo k přesunu detailu
 • Opravena chyba, kdy po otevření modelu s vícero bloky AutoCADu došlo k narušení instance Advance Steel
Obecné funkce
 • Opravena chyba „zamrznutí“ modelu při použití úchopového režimu průsečík ve víceuživatelském režimu
 • Opravena chyba v databázi, kdy v některých případech nebyl k dispozici uživatelsky vytvořený stupeň schodiště
 • Opravena chyba, kdy nebylo možné dokončit příkazy kopírovat a otočit
 • Opraveno chybné zobrazení výškové úrovně po přidání nové úrovně
 • Opravena chyba způsobující občasný pád aplikace při generování detailů
 • Opravena chyba, která způsobovala, že Správce dokumentů kontroloval aktualizaci výkresů i když volba pro aktualizaci nebyla zatržena
 • Preferované rozměry profilů jsou správně aktualizovány po úpravě v Management Tools
Modelování
 • Opravena chyba pádu Průzkumníka modelu při pokusu izolovat násobný výběr objektů
 • Opravena specifická chyba kdy nedocházelo v určitých případech k ořezání nosníků
 • Opravena chyba chybného generování geometrie ohýbaného plechu po použití příkazu Zpět.
 • Opraveno chybné zobrazení průniku ohýbaného plechu a nosníku
 • Opravena chyba odsazení výztuhy od příruby nosníku při zrcadlení
 • Opravena chyba, kdy zvláštní díly byly vymazány z modelu při rozložení objektů Advance Steel na tělesa
 • Opravena chyba ořezání nosníků při jejich odsazení ve směru osy Y nebo Z
 • Opravena chyba vymazání díry pro šroub po připojení plechu k ohýbanému plechu
 • Opravena chybná orientace nosníku v případě, že první segment je oblouk
 • Opravena chyba zobrazení zakřivené osnovy
 • Opravena chyba zobrazení entit AutoCADu po vybrání příkazu Zobrazit všechny elementy z Průzkumníku pohledu
Tvorba výkresů
 • Opravena chyba způsobující pád aplikace při aktualizaci detailu
 • Vylepšená stabilita při změně prototypu
 • Opravena chyba způsobující pád aplikace při aktualizaci šrafy
 • Opravena chyba způsobující pád aplikace při editaci osnovy v detailu
 • Opravena chyba, kdy skryté čáry byly zobrazeny jako viditelné
 • Opraveno chybné znázornění fontu textů
 • Opraveno chybné vybírání bodů u zvláštních dílů
 • Opraveno chybné chování textu při použití formátování textu – podtržené
 • Opravena chyba, kdy se nezobrazila díra ohýbaného plechu, při jeho rozvinu
 • Opravena chyba, kdy nemohl být přiřazen typ čáry při generování detailu
 • Opraveno mazání ručně přidaných kót při aktualizaci detailu
 • Opravena chyba ručně přidané kóty na střed díry – docházelo k j posunu
 • Opravena chyba, kdy při ručním kótování nebyly k dispozici úchopové body
 • Opravena chyba, kdy nebyl zobrazen token %PROJECT_NO
 • Opravena chyba, kdy nebyly zobrazeny některé atributy v rozpisce detailu
Spoje
 • Byl upraven způsob aplikování poloměru u ohýbaných plechů stupňů. Rádius se nyní počítá na vnitřní plochu.
 • Opraveno chybné nastavení tolerance děr u spoje
 • Byla obnovena funkčnost pro vytvoření spoje ve skupině při výběru tří vstupů
Výkaz materiálu
 • Opravena chyba, kdy plech zobrazoval hodnotu „0“
 • Token %AssemblyWeight bere v úvahu i všechny šrouby
 • Opraveno chybné zobrazení názvů komponent u rozložených kotev
 • Opraveno chybné zobrazení počtu podložek v Dstv exportu
 • Opravena chyba výběru nosníků ve vyhledávacím filtru podle specifického průřezu
Položkování
 • Opravena chyba pádu aplikace, která nastala při zobrazení tooltipu
 • Opravena chyba způsobující špatné použití nastavení pro metodu Podle čísla výkresu.
 • Opravena chyba týkající se nezobrazení šrafy děr v detailech
Import / Export
 • Opravena chyba zobrazení zvláštních dílů, šroubů a kotev při exportu do IFC
 • Opravena chyba pádu aplikace při exportu, importu nebo synchronizaci do formátu PSS, CIS2 a SDNF v případě, že Advance Steel je nainstalován na Civil 3D
 • Kotvy jsou nyní exportovány do smlx formátu se správnou orientací
 • Opravena chyba zobrazení děr na ořezaném nosníku při exportu do CNC
Aktualizaci Advance Steel 2017.1 lze stáhnout z účtu Autodesk Account. Další informace viz Advance Steel.

Václav Statečný

Komentáře