Revit 2017: Nová šablóna pre betónové konštrukcie a vystužovanie

Na portáli helpdesk.cadstudio.cz v sekcií Dokumenty(download) si môžete stiahnuť novú konštrukčnú šablónu pre Revit 2017. Šablóna je zameraná predovšetkým na tvorbu betónových konštrukcií a vystužovanie. Obsahuje plne parametrické knižnice a mnohé užitočné nastavenia prvkov podľa našich zvyklostí. Niektoré z nich si predstavíme v nasledujúcom článku:

Konštrukčná výstuž: v šablóne sú definované základné typy a tvary konštrukčnej výstuže:Materiály: Knižnica obsahuje konštrukčné materiály (betón, oceľ, drevo, ...) vrátane grafických, fyzikálnych, mechanických a pevnostných parametrov (Moduly pružnosti, Hustota, Poissonova konšt, ...)


Do šablóny sú načítané viaceré formáty poznámok výstuží a popisov výstuže. Niektoré príklady a varianty použitia sú znázornené na tomto obrázku:
Stavebné úpravy: Parametrické knižnice otvorov (hranaté, kruhové, popisy otvorov, ...) sú pripravené tak, aby ich bolo možné jednoducho popisovať a vykazovať. Niektoré príklady sú znázornené tu:


Knižnica prierezov konštrukčných nosníkov a konštrukčných stĺpov obsahuje základné tvary, s nastavenými parametrami pre komunikáciu s programom SCIA Engineer:


Knižnica obsahuje viaceré typy konštrukčných podláh, stien a schodísk:

V prehliadači projektu je pred-pripravených niekoľko základných typov výkazov:Do šablony sú načítané základné vzory čiar, šrafy a ďalšie užívateľské šrafy pre značenie materiálov v pôdoryse, reze a 3D pohľade.V šablóne nájdete tiež mnohé ďalšie užitočné prvky a nastavenia, napr. popisy dosiek, výškové kóty, nastavenie pre legendy, šablóny pohľadov, rezové čiary, typy podlaží, a mnohé ďalšie.


Podrobný popis nastavení (vo formáte PDF) k tejto konštrukčnej šablóne CAD Studio je možné stiahnuť na helpdesk.cadstudio.cz  v sekcií Download. Šablóna je taktiež súčasťou BonusDVD CS+

Komentáře