DYNAMO TIP #1: příkaz If

Poslední dobou zaznamenáváme vzestup zájmu o vizuální programování ze strany našich čtenářů - proto jsme se rozhodli vytvořit nový kanál věnovaný Dynamu, který se bude zabývat jednotlivými uzly jako takovými. Pochopení jejich funkce v Dynamu je z mého pohledu alfou a omegou při sestavování algoritmů.

První uzel, který bychom si v dnešním tipu ukázali, je příkaz If (Jestliže). Příkaz If je notorický známý v řadách programátorů, ale i u pokročilejších uživatelů Revitu, kteří daný příkaz využívají při programování složitějších parametrických objektů. Příkaz If má svoji nezastupitelnou roli v různých programovacích jazycích a není tomu jinak ani u Dynama.

Dynamo nabízí tři možné varianty, jak daný příkaz zasadit do grafu algoritmu:

1.) Uzel If

2.) Uzel Formula se zápisem if(x,y,z)

3.) Uzel Code Block se zápisem (x?y:z)

Pro otestování funkčnosti daných uzlů si můžete sestavit následující algoritmus:

V případě, že vstupní hodnota je True (pravda):

 

V případě, že vstupní hodnota je False (nepravda):

Místo uzlu Boolean může figurovat uzel ==, který může porovnávat dvě vstupní hodnoty.

V případě vstupních hodnota pravda („PRAVDA!“) a nepravda („#@_0!“), mohou být opět použity libovolné hodnoty.

Komentáře