Nástroje pro statickou analýzu v Revitu

Na stránkách Autodesk APP STORE je zdarma ke stažení aplikace "Structural Analysis Toolkit 2017" pro statickou analýzu konstrukcí, která umožňuje využít model vytvořený v Revitu a provést statické výpočty buď v Autodesk Robot Structure Analysis nebo v cloudové službě. Provedený výpočet je možné zobrazit přímo v prostředí Revitu a tím urychlit pracovní proces návrhu.


Podívejte se na 5 vlastností, které jste možná o této službě nevěděli:

1. Analyzovat je možné celý model nebo jen jeho část

Analyzovat lze celý model nebo vybrat jen část modelu, přičemž při výběru jen části konstrukce se v místech, kde je vybraná část modelu oddělena od zbytku, automaticky vytvoří podpory. • 2. Kontrola analytického modelu • Předtím než nastavíte parametry pro výpočet, služba zkontroluje model z Revitu z pohledu statické analýzy. Pokud je model vytvořen v pořádku, je nahrán na cloud k výpočtu, pokud obsahuje chyby, máte možnost je zobrazit a buď pokračovat v nahrávání, nebo chyby opravit.  

  3. Na model lze použít dva typy výpočtu

  • Statický
  • Gravitační: zjednodušený výpočet. Umožňuje určit jakým způsobem je vertikální zatížení přenášeno shora dolů (do základů).  4. Můžete spustit několik výpočtů zároveň

  Oproti běžným statickým programům můžete v cloudové službě Structural Analysis for Revit spustit několik výpočtů najednou a zároveň dál pracovat na modelu. Tím se dá zvýšit produktivita.

  Nový výpočet můžete spustit v dialogu Analyze in Cloud …

  Nebo pokud je již model do cloudu nahrán, můžete výpočet spustit přímo ze stránek Structural Analysis:


  5. Výsledky výpočtu lze zobrazit několika způsoby

  - Exportovat do několika předdefinovaných formátů jako pdf nebo html.


  - Použít aplikaci 3D Structure Viewer a ve vašem prohlížeči zobrazit detailní výsledky. Pokud se v průběhu výpočtu zobrazí nějaké chyby nebo upozornění, lze v prohlížeči snadno identifikovat prvky, kterých se to týká.


  V detailním náhledu lze současně lze zobrazit několik výsledků.


  - Výsledky lze také uložit a prohlížet přímo v modelu Revitu. Nástroje Structural Result Manager (správce výsledků) a Results Exploration (prohlížeč výsledků) umožňují prohlížet výsledky a získat tak přehled o chování konstrukce a provést odpovídající úpravy přímo v modelu.  - Dialog Results Manager zobrazuje seznam dostupných výsledků, jejich stav a umístění. Výsledky výpočtu lze uložit několika způsoby:
  o   Lokálně v projektu Revitu
  o   Vzdáleně – na cloudovém serveru
  o   Současně v projektu i na cloudu


  Článek byl převzat z blogu Autodesku.


  Komentáře