Spojky v rodinách

Spojky, "konektory", vytvářené v knihovních prvcích (rodinách), se v Revitu používají pro připojení rodiny k potrubí, trubkám, elektrickým a dalším systémům.


Spojky je možné přidat pomocí dvou způsobů. Umístit na plochu, zde se pro vložení určuje plocha existující 3D geometrie. Jde o nejčastěji používaný způsob pro umístění spojky, zejména proto, že se používá snadněji. Druhý způsob Umístit na pracovní rovinu umožnuje umístit spojku na vybranou rovinu, ale efektivní využití často vyžaduje definovaní dalších parametrů a vazeb pro požadované umístění spojky.

Správná orientace spojky je pak velmi důležitá pro bezchybné chování tvarovek v projektu. U tvarovek se předpokládá, že počátek rodiny (vkládací bod) je v průsečíku spojek. Ve většině případů tedy platí, že na tvarovce existuje průsečík, ve kterém se všechny spojky, pokud by byly protaženy dovnitř tvarovky, střetnou. Tento průsečík musí být na stejném místě, jako je průsečík pracovních rovin Střed (vpředu/vzadu), Střed (vlevo/vpravo) a Ref. podlaží. Průsečík těchto rovin je počátek rodiny (vkládací bod) a je vodné je před začátkem tvorby rodiny uzamknout (připnout).


Dalším důležitým pravidlem je, že primární spojka musí být umístěna na ploše ležící na ose X. Primární spojku označuje kříž.


U hranatých spojek je pak velmi důležité správné přiřazení parametrů pro Šířku a Výšku spojky. Šířka by měla být vždy přiřazena na straně, která je v ploše os X a Y, aby nedocházelo k neočekávaným výsledkům při připojení dalších komponent. Jinými slovy, parametr rodiny "Šířka" musí být správně asociován s kótou spojky Šířka.


Poslední základní věc při tvorbě spojek je směr potrubí nebo trubky, směr vysunutí. Ve většině případů je požadováno vysunutí směrem od objektu. Tento směr označují šipky na spojkách. Mylně je často tato šipka u spojky považována za směr toku. Směr toku se ale nastavuje ve vlastnostech spojky. Směr šipky (vysunutí) je možné změnit výběrem spojky a následným kliknutím na možnost Převrátit spojku vzhledem k její referenční rovině.

Komentáře