BIM spolupráce a sdílení informací o projektu (snídaně)

Firma CAD Studio pořádá ve spolupráci s Autodeskem řadu pravidelných akcí pro zákazníky a zájemce o nové technologie. Jedna z nich - s názvem „Snídaně s Autodeskem - BIM spolupráce a sdílení informací o projektu“ se konala minulý týden.


Obsahem této BIM akce bylo kromě dobrého jídla i důležité téma sdílení projektových dat. Snídaně s Autodeskem jsou koncipovány jako pracovní schůzky s praktickou ukázkou vybraných produktů a možností diskutovat dané téma nejen s odborníky ze strany CAD Studia a Autodesku, ale i se zástupci významných firem. Akce se zúčastnily nejen velké projekční firmy jako OBERMEYER HELIKA a.s. nebo CASUA spol. s r.o., ale i zástupci stavebních firem jako Metrostav a.s.

V rámci praktických ukázek byly předvedeny možnosti spolupráce nad jedním projektem mezi projektantem a externí firmou pomocí služby Collaboration For Revit. Ukázány také byly možnosti pohodlného sdílení dat mezi projektanty a manažery projektu, kteří nemají přístup ke CADovým systémům, a to pomocí webových služeb A360 Drive a BIM 360 Team. Na závěr byla předvedena koordinace projektu pomocí služby BIM 360 Glue.

Bylo znát, že téma spolupráce a výměna dat je pro odborníky z praxe velmi zajímavé, kapacita přednáškového sálu byla velmi rychle zaplněna a účastníci se aktivně zapojovali do diskuze. Všichni se také shodli, že zajištění strukturovaného přístupu k BIM modelům, 3D i 2D projekčním datům a jiným souvisejícím dokumentům a dobře nastavená spolupráce mezi všemi účastníky procesu výstavby je nesmírně důležitá pro správné a plnohodnotné nasazení BIMu v praxi.

V.Statečný

Komentáře