Revit MEP: Vzor ohybného potrubia

Pri definícií ohybného potrubia v Revite má užívateľ k dispozícií osem rôznych spôsobov zobrazenia - tzv. Vzoru ohybu (Flex pattern). Nakoľko sa jedná o systémový prvok, tieto vzory žial nie je možné modifikovať, či vytvárať nové podľa potreby. Je nutné vybrať si z nasledovnej ponuky, ktorú som znázornil na tomto jednoduchom príklade, tzn. výustka vzduchotechniky je pripojená k trase ohybným potrubím podľa:
  • Vzor ohybu: Jediná linie (Flex Pattern: Single Line)
  • Vzor ohybu: Kružnice (Flex Pattern: Circle)
  • Vzor ohybu: Ovál (Flex Pattern: Oval)
  • Vzor ohybu: Ohyb (Flex Pattern: Flex)
  • Vzor ohybu: Ohyb 2 (Flex Pattern: Flex 2)
  • Vzor ohybu: Oblouk (Flex Pattern: Curve)
  • Vzor ohybu: Jediná linie 45 (Flex Pattern: Single Line 45)
  • Vzor ohybu: Nedefinovaný (Flex Pattern: Undefined)

Týchto osem možností sa vzťahuje pre kategóriu Ohebné potrubí (Flex Ducts) a rovnako aj pre kategóriu Ohebné trubky (Flex Pipes). Užívateľ má taktiež možnosť - v dialogu Viditeľnost/Zobrazení - zobrazenie vzoru vypnúť (príp. zobraziť iba os potrubia/trubky) podľa potreby:


Autodesk Revit, Revit MEP

Komentáře