Změna v roli přispěvatelů v BIM 360 Team


Jak jsme již informovali v únoru na sociálních sítích, mění se jedna z rolí uživatelů přizvaných ke spolupráci v týmových aplikacích Autodesk BIM 360 Team a Autodesk Collaboration for Revit.

Role "Project Contributor" ve službě BIM 360 Team je od 15.2.2017 placenou rolí a započítává se tak do počtu subscription k tomuto systému týmové správy projektových dat. Každý uživatel přizvaný ke spolupráci na projektu tak musí být pod subscription.

  • Pokud máte stávající uživatele, kteří byli do nějakého projektu přizváni ještě před 16.2.2017, budou tito uživatelé moci využívat svůj bezplatný přístup až do 31.1.2018 - postačí aby bylo aktivní subscription správce daného projektu
  • Všichni uživatelé přizvaní do nějakého projektu po 16.2.2017 již musí mít subscription (předplatné, pronájem) ke službě BIM 360 Team nebo Collaboration for Revit

Možnost nahlížení a sdílení odkazu k nahlížení není touto změnou dotčena. Stále je možné sdílet nahlížení s uživateli bez předplatného. Stejně tak nejsou dotčeny přístupy na A360 drive a další cloudové služby A360.

Další informace:

Komentáře