Revit 2018: Model koordinace

V nasledujúcom článku si predstavíme jednu z nových funkcionalít Revitu 2018 - Model koordinace. Táto novinka umožňuje pripojiť k modelu Revitu súbor z aplikácie Navisworks (podporované formáty sú NWD alebo NWC). Pomocou Navisworksu dokážeme kombinovať multioborové data návrhu do jedného modelu - a tie vieme po novom v Revite využiť napr. ako podklad pre návrh, alebo pre účely koordinácie.


Využitie tohto nástroja možno tiež predstaviť na jednoduchom príklade:
Architekt používa k návrhu budovy program Revit, statik používa iný (výpočtový) software pre konštrukčný návrh budovy. Po novom môže architekt oveľa jednoduchšie preniesť návrh od statika (cez formáty Navisworksu) priamo do Revitu a použiť ich ako podklad, napr. pre kontrolu správneho zarovnania arch. prvkov s nosnými prvkami zo stat. modelu. Pravidelným načítaním aktualizovaného modelu koordinácie tak možno výrazne znížiť riziko kolízí, či urýchliť samotný proces návrhu.


Pripojený model koordinácie je možné zobraziť v 2D a 3D pohľadoch vrátane pôdorysov, rezov, pohľadov, apod., možno ho priradiť k pracovnej sade, pripnúť, exportovať do obrázku ako súčasť pohľadu či nastaviť zobrazenie pri tlači.
Zaujímavou možnosťou je úprava priehľadnosti - cez dialóg Viditelnost/Zobrazení - ktorý umožňuje graficky rozlíšiť modely Revitu s koordinačnými modelmi.


Výsledný efekt môže vypadať napr. takto:


Treba však upozorniť na jednu vec, Revit spracováva model koordinácie ako jeden celok - tzn. nedokáže zatiaľ rozlíšiť jednotlivé prvky, vybrať len niektoré položky z pripojenia či zobraziť ich vlastnosti.


Podobne ako sme tomu zvyknutí pri pripojených Revit, IFC, či CAD súboroch, aj pri modeloch koordinácie je možné kedykoľvek v priebehu projektu uvolniť a dočasne odobrať pripojenie z modelu (používame napríklad pre účely zvýšenia výkonu), umožňuje tiež opätove načítať model - v tomto prípade sa načíta s rovnakou polohou a orientáciou, alebo je taktiež možné načítať model koordinácie znovu, aby sa prejavili posledné aktualizácie.


Podrobnejšiemu predstaveniu tejto funkcie ako aj ďalších noviniek verzií 2018 sa budeme venovať na pripravovaných webinároch. Zoznam noviniek pre Revit 2018 nájdete tiež v tomto odkaze.

Komentáře