Co nabízí BIM v oblasti TZB? 14 otázek a odpovědí


BIM Workshop se zaměřením na oblast TZB se uskutečnil minulé úterý, 6.6.2017 v prostorách CAD Studia v Brně. Zajímavé téma BIM projektování technického zařízení budov přilákalo více než 30 účastníků z řad projekčních firem. Tématem workshopu byly různé aspekty nasazení BIM software v TZB projekci, zkušenosti s nasazením, návratností, českými normami, spoluprací s dalšími profesemi.


Z tohoto workshopu vzešla celá řada zajímavých otázek ze strany účastníků. O ty nejdůležitější z nich a o odpovědi na ně bychom se chtěli podělit i zde na blogu NaZdi.cz.

1. Jaký je rozdíl mezi programem Revit LT a plným Revitem ?

M. Rosecký : Veškeré rozdíly jsou popsány v tomto odkazu a to i se zaměřením na TZB profese : Revit LT vs. Revit (popř. zde - EN).
Do popředí bych dal tyto funkce, které Revit LT nemá :
- Kontrola kolizí
- Revit server (spolupráce nad projektem)
- Modelování sestav a součástí
- Celý modul TZB (MEP)

2. V jaké fázi je v současnosti zavádění metodiky BIM do legislativy? Mluví se tedy o roku 2022?

M. Rosecký : Před třemi týdny byl na MPO workshop, na který byli přizváni zástupci velkých stavebních firem v České republice. Workshopu se účastnili i zástupci Autodesku. Z diskuze vyplynulo několik faktů :

- velké stavební firmy volají po co nejrychlejším zavedení metodiky BIM do praxe veřejných zakázek
- neoficiálně se mluví o roku 2022, kdy by měly být veškeré pozemní stavby v oblasti veřejných zakázek realizovány metodikou BIM (i když v období před volbami nikdo není schopen takový závazek učinit)
- už v této chvíli máme zpoždění za vyspělým světem a i za západní Evropou (pro zájemce : http://bimcrunch.com/2015/12/bim-mandate-for-transport-projects-in-germany-confirmed-for-2020/ - článek, který informuje o stanovení BIM mandátu pro dopravní stavby v Německu do konce roku 2020)
- velkým hybatelem u nás je společnost Skanska, která se snaží prosadit standardy, které dnes už běžně používá i do české legislativy ( a nejen u nás, ale i v Polsku a okolních zemích)
- nutnost změnit praxi, kdy je projekční příprava významně podfinancována a nese to s sebou významné vícepráce a náklady při realizaci

3. Bohužel naše firma nespolupracuje momentálně se žádným architektem ani zadavatelem, který by využíval BIM. Je tedy možné implementovat BIM i v naší projekční kanceláři?

M. Rosecký : Pokud Vaši současní zadavatelé BIM metodiku nevyžadují, připomněl bych jeden fakt (odprezentovaný na workshopu). A sice příprava 3D modelu stavební části z 2D podkladů je jednoduchou a rychlou záležitostí. V krátkosti odpověď tedy zní : ano.

Pokud bych to měl rozvést, rozdělil bych to v tuto chvíli ještě na dva směry :
TZB vzduchotechnika, zdravotechnika, teplo, chlad, voda,.. – nástroje 3D projektování Vám umožňují koordinaci, řešení kolizí, předcházení problémům a eliminaci chyb. Revit obsahuje silné moduly pro tyto profesanty, které významně zjednodušují projektování.
TZB slaboproud, silnoproud, MAR, ZAB ZAŘ – tady funkcionalita jak bylo diskutováno na workshopu významně pokulhává za ostatními technologiemi a úspora při projektování se realizuje ztěžka (pokud vůbec). Pokud projektování metodikou BIM tedy Vaši zadavatelé nevyžadují a platí Vás dobře, pak zde chybí akutní potřeba na této situaci něco měnit. Dříve nebo později ale tato nutnost dopadne i na tyto profesanty, i když asi se zpožděním. Z praxe ale víme, že profesantů pro tyto technologie, kteří by byli schopni odevzdat projekt ve 3D je možné v tuto chvíli spočítat na prstech jedné ruky (i když do konce roku asi na dvou), otevírá se zde možnost spolupráce se subjekty, kterým tito profesanti chybí (a budou to všechny velké projekční kanceláře (Arch design, di5,..) s možností realizace vyšších cen projektu.
Od zástupců těchto firem slyšíme prakticky denně potřebu profesantů v Revitu, není problém nasdílet po implementaci kontaktní informace na BIM-Ready firmy nebo u našich zákazníků mezi s sebou (sami máme na této spolupráci eminentní zájem)
PS : v minulém týdnu jsme byli v architektonické kanceláři v Ostravě na předimplementační analýze. Hlavní důvod proč implementují BIM : v regionu jako stavitel a developer působí Skanska, která je ochotná za projekty slušně zaplatit. Vyžadován je model ve 3D zpracovaný metodikou BIM.

4. Je možné stanovit pro které projekty je BIM vhodný, případně nevhodný?
M. Rosecký : Obdobně se mohl kdokoliv zeptat před 25 lety, jestli jde stanovit metodika, která by určila vhodnost projektu pro realizaci v CAD nebo na papíře. Čas ukáže, že se metodikou BIM budou realizovat i drobné stavby.
Moje přítelkyně si sama v online nástroji i bez znalostí CAD softwate navrhla kuchyni. V prostředí, kde je stále uložený přesný virtuální model naší kuchyně se všemi informacemi. Není to nic jiného než BIM.
V tento moment bych odpověděl takto : všechny, kde to dostanete zaplaceno, nebo se Vám práce ve 3D vyplatí (koordinace technologií,…).
Dnes jsou to samozřejmě hlavně velké projekty, na kterých se dobře prezentuje i složitost TZB profesí a s tím související přidaná hodnota.
BIM ale prosakuje do menších a menších staveb, projektů a je jen otázkou krátké doby, kdy bude standardem pro projekci obecně - jako je dnes CAD.
PS : jako dnes nenejdete projektanta, který by se vrátil v minulosti zpět k prknu, nenajdete dnes ani profesanta, který, pokud implementoval 3D projektování do své praxe, by se dnes vracel ke 2D SW nástroji.

5. Prezentace byla vedena spíše stylem, že pro malé firmy zavádění BIM nedoporučujete. (Mluvilo se převážně o projektech v řádech miliard, které OSVČ případně malá firma není schopná vyhrát)
M. Rosecký : Teď zauvažuji jako obchodník s dlouholetou praxí - pro OSVČ musí být daleko nákladnější realizovat malé projekty pro jednotlivé subjekty (třeba i jednotlivce) než intenzivně spolupracovat s velkými GD projektů.
Dnešní pracovní prostředí a workflow (model na jednom úložišti na serveru nebo v cloudu) dnes úplně mění způsob spolupráce. Nemusíte sedět vedle sebe v kanceláři, abyste dokázali efektivně pracovat na projektu.
Za předpokladu, že jste tedy profesant, který je dobrý v tom co dělá, můžete sedět u sebe doma a pracovat pro velké GD např. v Praze, na projektech realizovaných třeba v Polsku. Nezabývat se obchodní agendou, která Vám na malých zakázkách spolyká spoustu času a energie.
Možná jsem popsal model způsobu spolupráce v blízké budoucnosti.
Nedehonestoval bych svou pozici tím, že jsem sám. Samozřejmě, že velké firmy mají lepší prostor pro realizaci přechodu na BIM, její implementace, protože se dostanou k velkým, dobře placeným zakázkám..
Pokud jste ale dobrý v tom co děláte, máte na trhu v současné chvíli vysokou cenu. Ale není možné ustrnout ve vývoji.

6. Jak moc se rozchází model na PC od realizované stavby?
M. Rosecký : Vůbec. Na tom je založena celá metodika BIM. Realizační firma je v takovém případě spoluzodpovědná za to, aby virtuální model se všemi informacemi odpovídal reálnému stavu objektu.
Praktické zkušenosti budou v tuto chvíli v mnoha případech ještě jiné (i když se u daného projektu může mluvit o nasazení BIM), je to ale jednoznačně stav, ke kterému směřuje celý trh (a zadání investora).
Takováto praxe pak v daleko větší míře v budoucnu umožní využití autonomních technologií při výstavbě, rozsáhlou prefabrikaci, optimalizaci při dodávkách stavebních komponent,….

7. Kdo řeší kolize které vzniknou při realizaci díla nepřesností?
M. Rosecký : Praxe v zemích, kde metodiku BIM využívají i stavební firmy v realizaci dokazuje, že při odladění projektu ještě před realizací s sebou nese minimální problémy a změny při výstavbě a v ideálním případě nedochází k žádným sporům.
Jestliže se při návrhu TZB počítá s odpovídajícím prostorem pro montáž, rozestupy jednotlivých technologií, je jednoznačně nepřesnost při realizaci zapříčiněna stavební firmou.
Jak vypadá složitá koordinace v praxi je dobře popsáno v právě uveřejněném článku na našem portále www.bimfo.cz :
Koordinační výkresy z BIM modelu

8. Pokud by se použil BIM pro celou kancelář bylo by nutné koupit licenci i pro Server, aby bylo možné pracovat na projektu současně?
P. Homan : Ne, týmový projekt je možné založit i na souborovém sdílení v lokální síti a server není potřeba. Help

9. Jaký je požadavek na síť při realizaci spolupráce na projektu z více míst?
P. Homan : Help a systémové požadavky - viz

10. Pro Revit nebylo možné využívat 3D modely z free aplikací je tedy nutné koupit další program (Navisworks) nebo je součástí balíčku?
P. Homan : Revit umí importovat modely ze SketchUp (SKP) a modely z formátů IFC.
M. Rosecký : Kompletní soupis podporovaných formátů Help nebo viz Formáty
Revit umí pracovat s *.ifc. Tento formát mají snahu podporovat všichni vývojáři, vzhledem k tomu, že se v tuto chvíli pořád bere jako standard pro výměnu dat ve stavebnictví. Navisworks je pak nástrojem spíše pro BIM manažera na straně GD projektu (stavby).
Pro doplnění informací : balíčky, které dnes Autodesk sestavuje jako komplexní sadu nástrojů pro jednotlivé obory jsou jen o málo dražší než samostatné single velké nástroje a obsahují velké množství softwaru. Podrobná skladba takového balíčku : www.cadstudio.cz/aeccollection

11. Je možné vytisknout 2D výkres patra s prvky a razítky jako klasickou dokumentaci?
P. Homan : Ano

12. Je možné v Revitu pracovat stejně jako v Autocadu ve 2D a pouze páteřní trasy řešit 3D?
P. Homan : Ano i ne - efektivnější pro 2D kreslení je samozřejmě pořád AutoCAD. Tím, že budu v Revitu kreslit ve 2D, přijdu o výhody BIM modelu.

13. Komplikuje práce s obecnými formáty plnohodnotné využití metodiky BIM v praxi?
M. Rosecký : I když všichni vývojáři budou argumentovat obecným formátem při dotazech na kompatibilitu dílčích projektů, kdy jiné profese budou zpracovávány v jiném formátu, vždy je výhodnější a jednodušší pracovat s nativními formáty. Při práci s obecnými formáty pochopitelně dochází k menší či větší ztrátě informací, které s sebou 3D model nese. Za dobu své praxe jsem se setkal s X případy, kdy investor stanovil jako formát odevzdání dokumentace v jednom formátu. A buď je to tím, že CAD Studio je partnerem Autodesku, nebo tím, že *.rvt formát je dnes nejrozšířenější (především pak pro profese TZB), ale vždy to bylo právě v nativním formátu Revitu.
1) Příklad z praxe : tento týden školíme projektanty brněnské projekční kanceláře pro projektování sprinklerů a protipožárních systémů na tvorbu knihovních prvků v Revitu. Byť používali specializovaný 3D software od USA vývojáře, polský zákazník vznesl právě požadavek na odevzdání dokumentace v nativním formátu *.rvt.
2) Zmínil jsem to na semináři – vzhledem k omezením obecného formátu *.ifc se aktuálně pracuje na vývoji nového obecného formátu, který by měl *.ifc nahradit

14. Na prezentaci jste ukazovali návratnost investice při přechodu na BIM metodiku? Mohl byste mi ji poslat?
M. Rosecký : Vychází se z předpokladu, že projektováním stavby metodikou BIM se ušetří až 40 % času při přípravě a realizaci stavby. Tady bych připomněl prezentaci tvorby prostupů ve stavební části pro jednotlivé TZB technologie. Jistě si dokáže každý z Vás představit, jak velká může být časová úspora při realizaci technologicky náročných staveb v momentě precizní koordinace stavební části s technologiemi, respektive technologií mezi sebou.

Parametry kalkulace vztaženy na 1 projektanta :
Cena 1h projektanta : 500 Kč
Pracovní fond : 230 dní (jsou odečteny 4 týdny dovolené)
Pracovní den : 8 hodin
Úspora času na projektu : 40 %

Výpočet - 2 varianty :
a) Pesimistická
b) Optimistická

a. Úspora 40 % dosažena po 5 letech (pesimistická varianta) – neaktivní přístup k projektování ve 3D, malá investice do implementace BIM metodiky do prostředí firmy, minimální investice do průběžných konzultací:


b. Úspora 40 % dosažena po 3 letech (optimistická varianta) – aktivní přístup k projektování ve 3D, přiměřená investice do implementace BIM metodiky do prostředí firmy, optimální investice do průběžných konzultací:


Komentáře

  1. Dobrý den, bylo by možno získat buď záznam z konference nebo prezentaci? Dekuji

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Dobrý den, záznam nebyl pořizován, 95 % prezentace byla zaměřena na praktické živé ukázky s programy Autodesku a to i v návaznosti na konkrétní dotazy profesantů.

      Vymazat

Okomentovat