Parameter celkový súčet prvkov - pomocou Dynamo

V nasledujúcom článku by som rád predstavil opäť využitie doplnku Dynamo, ktorý sa teší čím ďalej tým väčšej obľube aj pri bežnej projekčnej praxi.


Nedávno som sa stretol s otázkou - pri spracovávaní výkazov prvkov v Revite so schematickým zobrazením prvku - tzn. postup pri ktorom si tvoríme výkazy pomocou výkresov, v ktorých máme vložené pohľady na dané prvky s popiskami podla kategórie. Ten popisok vypadá v takýchto prípadoch ako tabuľka, samozrejme s parametrami (štítkami), ktorých hodnoty si čerpá popisok priamo z prvku (tejto téme sa budem venovať v samostatnom pripravovanom článku).
Otázka tu ale nastáva pri parametri súčet, alebo celkový počet prvkov podla typu, ktorý vo finále potrebujeme dostať do popisky:


Mám na mysli túto hodnotu, ktorú si dokážem celkom jednoducho nastaviť v "klasických" výkazoch (karta ribbonu Pohled > Výkazy > Výkaz/Množství), ale......, ale preniesť ju do vlastností prvku ako parameter - aby sme ju mohli použiť práve do spomínaného popisku, je zdanlivo problém. V tomto prípade situáciu rieši práve doplnok Dynamo, ktorý dokáže pomocou skriptu tento parameter vypočítať a jeho hodnotu do prvku zapísať.

Základným predpokladom je pripraviť si v projekte zdieľaný parameter - napr. "Sucet", tu pozor na názov parametra, ten sa musí zhodovať s názvom, ktorý je definovaný (alebo si definujete) v skripte. Jedná sa o túto hodnotu:


Následne je v skripte nastavené, podľa čoho chceme triediť prvky. Požiadavka bola podľa typu, obrazne by som mohol tento syntax prirovnať k tomuto nastaveniu, ktoré definujem v "klasickom" výkaze tu:


Po tomto nastavení už stačí len spustiť skript a dostávame požadovaný výsledok - hodnotu parametra súčtu, čiže kolko krát sa daný typ prvku nachádza v projekte. Keďže je zapracovaný ako parameter vo vlastnostiach prvku, je už jednoduché vložiť ho v prípade potreby do popisku.
Celý postup som predstavil tiež v tejto komentovanej videoukážke:


Skript (Sucet prvkov.dyn) nájdete k stiahnutiu zdarma, po prihlásení do na nášho helpdesku v sekcií Soubory ke stažení.

Komentáře