Revit 2018 - nová šablona pro betonové konstrukce a vyztužování

V návaznosti na naší šablonu pro betonové konstrukce a vyztužování vydanou pro slovenské uživatele v loňském roce (viz článek na zdi) si nyní můžete z portálu helpdesk.cadstudio.cz  v sekci Soubory ke stažení>Revit>Šablony stáhnout aktualizovanou šablonu pro betonové konstrukce a vyztužování, určenou pro verzi Revit 2018 a přizpůsobenou českému prostředí. Šablona má název CADStudio_KCE_CZ_2018_v1_0.rte.

Šablona obsahuje celou řadu nastavení a knihovních prvků, které vám usnadní návrh a tvorbu výkresové dokumentace betonových konstrukcí. Nastavení se týká parametrů projektu, organizace prohlížeče projektu, filtrů pohledů, šablon pohledů, tabulek výztuže, materiálů.

Podívejte se na náhledy některých nastavení:

Nově vytvořená organizace Prohlížeče projektu, nové parametry projektu, filtry zobrazení výztuže:


V tabulkách výztuže je zobrazena hmotnost výztuže a náhledy na tvary prutů.


Materiály obsahují kompletní materiálové charakteristiky:


Z konstrukčních prvků jsou do šablony načteny základní tvary nosníků, sloupů a patek.V šabloně jsou vytvořeny běžně používané typy stěn, podlah, schodišť a otvorů do stěn a podlah.

Do šablony jsou načteny základní tvary výztuže a vytvořeny běžně používané průměry prutů včetně jejich hmotnosti. Kromě prutů jsou v šabloně nově obsaženy základní typy svařovaných sítí, spony a háky.


Vložené prvky, jak konstrukční, tak i výztuž, lze popisovat popiskami odpovídající českým standardům.Podrobný popis nastavení najdete v PDF dokumentu s názvem Popis šablony CADStudio_KCE_CZ_2018_v1_0 na helpdesk.cadstudio.cz v sekci Soubory ke stažení>Revit>Datasety a manuály


Komentáře