Revit - podkategorie referenčních rovin a čar

Jednou z málo zmiňovaných novinek Revitu je možnost vytvářet podkategorie referenčních rovin. Tato funkce se objevila již u verze 2017. Novinkou verze 2018 je pak možnost vytvářet podkategorie i pro referenční čáry.


Díky podkategoriím můžete pro referenční roviny a čáry nastavovat různé tloušťky čar, barvy a styly čar a snadno pak rozeznáte funkci jednotlivých referenčních rovin a čar v projektech a rodinách. Osobně jsem začal tuto novinku hojně využívat při tvorbě knihovních prvků, kde mi zásadně zpřehledňuje orientaci v pohledech, ve kterých pracuji s těmito prvky.

Podkategorie můžete vytvářet buď pomocí dialogu Styly objektů (pás karet Správa) nebo nově od verze 2018 i pomocí rozevíracího seznamu v pásu karet (při tvorbě nových, nebo editaci již existujících objektů referenčních rovina a čar):


Při používání podkategorií referenčních rovin a čar v rodinách dbejte na vhodné pojmenování. Všechny podkategorie se spolu s rodinou načítají do projektů.

Komentáře