Nastavení viditelnosti výztuže pomocí Dynama

Kdo pracuje v Revitu s výztužemi, určitě ví, jak časově náročné je ovládat viditelnost nově vytvářených výztuží v pohledech. Pokud chcete ve 3D pohledu zobrazit nově vloženou výztuž, musíte ji vybrat, kliknout v paletě vlastností na Stav viditelnosti pohledů, vybrat pohledy, ve kterých chcete výztuž zobrazit, případně zobrazit jako hmotu a volbu potvrdit. Tento postup je třeba opakovat pro každou nově vloženou výztuž.Protože ale v Revitu máme již delší dobu k dispozici Dynamo, můžeme si tento časově náročný postup zautomatizovat. A navíc to není nic složitého. Kromě několika výchozích  uzlů budeme potřebovat balíček BIM4Struc.Rebar. Ten je možné stáhnout po spuštění Dynama 
Pro vytvoření vlastního skriptu na zobrazení výztuže jako nezakryté postupujte následovně:

1, Otevřete v Revitu model obsahující výztuž a zobrazte 3D pohled
2, Spusťte Dynamo
3, Stáhněte si balíček BIM4Structure.Rebar z menu Packages>Search for Packages


4, Do plochy grafu si přidejte uzel Rebar.SetUnobscuredInView z balíčku BIM4Structure.Rebar

Tento uzel má 3 vstupní parametry:
- rebarElements - očekává se seznam výztuže pro nastavení viditenosti
- views - seznam pohledů pro které se má viditelnost aplikovat
- unobscured - očekává vstup Ano/Ne pr nastavení viditelnosti výztuže jako nezakryté nebo zakryté

5, Vytvoříme si nyní seznam výztuže, pro které budeme chtít upravit viditelnost. Nastavení budeme chtít pro všechny výztuže a tedy si do plochy přidáme uzel All Elements of Category. Tento uzel vyžaduje jako vstup o jakou kategorii se bude jednat. Vložíme tedy do plochy ještě uzel Categories a vybereme kategorii Konstrukční výztuž. Vložené uzly propojíme podle následujícího obrázku:


6, Nyní určíme pohled pro nastavení zobrazení výztuže. Viditelnost budeme chtít ovládat v aktuálním pohledu a do plochy si tedy přidáme uzel ActiveView. Tento uzel vyžaduje jako vstup projekt, ve kterém je pohled vytvořen. Vložíme tedy ještě uzel Document.Current a uzly propojíme podle následujícího obrázku:


7, Chybí nám ještě napojit poslední parametr unobscured z uzlu Rebar.SetUnobscuredInView. Ten očekává vstup True nebo False, přičemž výchozí hodnota je True. Tedy bychom ho nemuseli napojovat. Nicméně protože tento skript můžeme použít pro i pro zakrytí výztuže, tak do plochy vložíme uzel Boolean a propojíme ho s parametrem Unobscured


8, Uložte skript např. pod názvem "Zobrazit výztuž jako nezakrytou" 

Nyní můžete skript upravit tak, aby naopak výztuž v pohledu skryl. Stačí jen změnit v uzlu Boolean hodnotu na False a uložit skript pod jiným názvem. Např. "Zobrazit výztuž jako zakrytou":

Obdobně si můžete udělat skript pro zobrazení výztuže jako hmoty. Stačí zaměnit uzel Rebar.SetUnobscuredInView za uzel Rebar.SetSolidInView také z balíčku BIM4Structure.Rebar. Výsledek pak bude vypadat takto: 

Komentáře