Využití P&ID schematu v Revitu - P&ID Modeler

Pro uživatele s předplatným je nově k dispozici doplněk  P&ID Modeler for Revit 2018.1. PID Modeler for Revit 2018.1 umožňuje uživatelům Revitu efektivnější tvorbu potrubí na základě technologického schématu vytvořeného v AutoCADu Plant 3D. Schema vytvořené v Plant 3D je pomocí nové služby Plant Collaboration umístěné na cloudovou službu BIM 360, odkud lze schéma načíst do projektu Revitu a použít pro vytváření 3D modelu. Od verze 2018.2 je tato funkce standardní součástí Revitu.

Předpokladem je používání služby BIM 360 Team a aplikací Plant 3D 2018 a Revit 2018.1

Pracovní postup:
  1. Uživatel Plant 3D vytvoří technologické schéma a pomocí nástroje Collaboration ho nahraje na BIM 360 Team. 

  2. Uživatel Revitu načte z BIM 360 Team odpovídající projekt.  Následně může vybírat jaké schéma chce modelovat, jakou trasu a jednotlivé komponenty. 
  3. Vložení komponent v modelu Revitu. Komponenty lze do projektu v Revitu vkládat automaticky na základě mapování mezi symbolem PID a komponentou Revitu. V případě, že je již projekt Revitu rozpracován, lze mapovat symboly PID na již vložené komponenty Revitu.


V seznamu symbolů a tras lze je graficky rozlišeno, jaké komponenty jsou již v modelu vloženy a jaké ještě ne, případně zda si odpovídá typ komponenty podle nastavení mapování.


Videoukázka:P&ID Modeler for Revit 2018.1 je k dispozici pro uživatele s předplatným a je možné jej stáhnout z účtu Accounts nebo pomocí počítačové aplikace Autodesk. 

Komentáře