Revit MEP - převzít výšku/velikost

Jednou ze základní znalostí uživatelů využívajících TZB nástroje aplikace Autodesk Revit jsou příkazy Převzít velikost a Převzít výšku. Tyto nástroje umožňují efektivní kreslení kategorií potrubí, trubky, kabelové lávky a elektroinstalační trubky.

 
Ikony těchto příkazů jsou dostupné na kontextovém pásu karet (zeleně podbarvený) po aktivaci příkazů, které umožňují vytvářet výše zmíněné kategorie Revitu. Revit si pamatuje naposledy použité hodnoty rozměrů a výšky. V případech, kdy pokračuji v kreslení např. potrubí a začínám od již existujícího prvku, mohu z tohoto prvku rychle získat rozměry nebo jeho odsazení od podlaží. Nemusím tedy tyto hodnoty předem zjišťovat a přednastavovat pro nově vytvářené prvky.

Pokud potřebuji převzít zároveň obě hodnoty, je nejrychlejší použít klávesu MEZERNÍK. Při prvním stisknutí nastaví velikost a výšku podle existujícího objektu, u kterého začínám kreslit potrubí, nebo jinou kategorii. Po dalším stisknutí klávesy MEZERNÍK se opět nastaví původní hodnoty.

Viz videoukázka:

Komentáře