Novinky Revit 2018.2

Po relatívne krátkej dobe od uvedenia poslednej aktualizácie pre Revit (2018.1), Autodesk sprístupnil v predchádzajúcich dňoch pre užívateľov ďalšiu aktualizáciu, tá nová je tentokrát s označením "2018.2". Aktualizácia je k dispozícii pre všetkých užívateľov s predplatným (subscription alebo maintenance) a je k dispozícií k stiahnutiu buď pomocou Počítačové aplikácie Autodesk (Autodesk Desktop App) alebo priamo z účtu Autodesk Accounts.Aktualizácia obsahuje niekoľko nových funkcií a vylepšení, inšpirovaných predovšetkým na základe podnetov z Revit Ideas, tie najzaujímavejšie z nich si v tomto článku predstavíme:

 • Vzory výplní

Dialógové okno na karte ribbonu Správa > Vzory výplní prešlo značným vylepšením. Po novom je možné v zozname šrafovacích vzorov jednoducho vyhľadávať, označovať viacero riadkov naraz (čo nám následne umožňuje napr. hromadne vymazať viacero vzorov na jedno kliknutie), či modifikovať velkosť dialogového okna. Asi najzaujímavejšou novinkou je určite možnosť zmeniť merítko šrafy podľa potreby. • Prehliadač projektu

V prehliadači projektu boli pridané (po kliknutí pravého tlačítka myši) nové možnosti Rozbalit vše, Rozbalit vybrané, Sbalit vše a Sbalit vybrané, ktoré umožnujú rýchlo rozbaliť alebo zbaliť všetko naraz (alebo len pre vybratú položku). • Orezový kváder

Boli vylepšené ovládacie prvky orezového kvádra, ktoré umožňujú po novom jednoduchšie manipulovať a uchopovať okraje kvádra (zamedzuje tak náhodne vybrať prvky, ktoré nechceme) • Zapamätanie si posledného umiestnenia pri načítaní rodín

Pri ďalšom načítaní rodiny do projektu si Revit pamätá posledné miesto, z ktorého ste načítali rodinu naposledy. Toto výrazne uľahčuje navigáciu na miesto, kde sú vaše rodiny uložené a aj samotný proces pri načítaní/vkladní do projektu. • Zapamätanie šírky stĺpcov v dialogu Typy rodin

Tomuto drobnému vylepšeniu som sa osobne velmi potešil. Jedná sa o to, že keď si pri tvorbe rodín, po kliknutí na Typy rodin upravíte šírky stĺpcov (napr. stĺpček Vzorec si vždy nastavím širší, aby som videl celý syntax vzorca), po zatvorení dialogu a opätovnom otvorení v 2018.2 už nemusím šírku nastavovať znova, dialog Typy rodin si nastavenie pamätá. • Prvky TZB výroby: Zmeniť službu, zmeniť veľkosť

Pre prvky TZB výroby (Fabrication parts) je možné po novom pre vložené prvky v modeli zmeniť typ servisu alebo veľkosť.

 • Viditelnost/Zobrazení (V/Z) pre Prvky TZB výroby

Pre kategoriu Prvky TZB výroby možno definovanať v nastavení zobrazenia (V/Z) ako vzor povrchu typ šrafy Plná výplň (Solid fill) • P&ID Modeler ako súčasť inštalácie 2018.2.

Na karte ribbonu Systémy pribudlo nové tlačítko P&ID Modeler, pôvodne bola táto funkcia prístupná formou samostatného doplnku, ktorý bolo nutné zvlášť inštalovať. Predstaveniu tejto funkcionality sme sa venovali v samostatnom článku. • Zobrazenie smerových šípok 

Pri použití funkcií Připojit do sa na prvkoch MEP teraz naznačujú pri konektoroch šípky - na ktorých užívateľ vidí smer prúdenia, čo uľahčuje identifikáciu požadovaného pripojenia. • Vylepšenia doplnku Structural Precast

Structural Precast je doplnok pre tvorbu prefabrikovaných betónových konštrukcí, ktorému sme sa venovali v samostatnom článku. Pre toto rozšírenie pribudli nové rodiny pre nosníky, stĺpy, dosky a základy.
 • Výstuž

Do knižnice boli pridané nové Francúzske a Nemecké tvary výstužeAktualizácia 2018.2. zahrňuje v sebe aj všetky funcionality z prechádzajúcej verzie 2018.1.
Tak ako tomu bolo pri aktualizáciach aj v predchádz. rokoch, aj tieto aktualizácie nenarúšajú kompatibilitu vrámci verziami (2018 <--> 2018.1 <--> 2018.2 ). V rámci verzií Revitu 2018 je teda kompatibilita zachovaná, tzn. na projekte ktorý bol vytvorený napr. vo verzií Revitu 2018.2. je možné ďalej pracovať aj v Revite 2018 (alebo 2018.1.) a naopak. 

Komentáře