Úspešný seminár TZB – BIM technológie v praxi

CAD Studio v spolupráci s výrobnou firmou Apiagra s.r.o. zrealizovalo odborný seminár pre projektantov TZB – BIM technológie v praxi ktorý sa uskutočnil 17.10.2017 v hoteli CHOPIN Bratislava.

Po úvodnom oboznámení čo je BIM a jeho prínosy pre projektantov TZB nasledovali tri špecializované bloky:

Ako efektívnejšie a kvalitnejšie vytvárať TZB projekty v nových technológiách BIM – Revit. Boli predstavené nové funkcionality Revit 2018 ako aj novinky v nadstavbe Revit Tools pre TZB profesie. Tieto možnosti boli prezentované na reálnych projektoch zákazníkov z oblasti ZTI, elektro a vzduchotechnika.

V ďalšej časti nám firma APIAGRA predstavila „proti blbostný nástroj“ pre projektantov vzduchotechniky – ako projektovať aby sa to dalo aj inštalovať ale aj vyrobiť. Parametrická knižnica vyrábaných vzduchotechnických prvkov vytvorená podľa ich požiadavkov je doplnená aj kontrolnými výstupmi čo umožňuje optimalizovať náklady na dodávku VZT. Potom pán Socha predstavil workflow nasadenia Revit MEP v projekcii ako aj nacenenia projektu s priamym prepojením až na výrobu kde využívajú produkt CAMduct na optimalizáciu využitia plechu až po priame generovanie NC kódu pre konkrétne vzduchotechnické prvky.

Práve takáto kombinácia – využitie reálnej knižnice VZT prvkov pri projekcii v Revit ako aj prepojenie od projekcie až po výrobu redukuje výrazne chybovosť a skracuje čas dodávok na jednotlivých projektoch.
Následne sme videli ako pripraviť a odovzdať projekt bez kolízií ktorý môže byť vytvorený a vyskladaný v rôznych BIM nástrojoch a ako ho finalizovať v Revit. Koordináciu veľkých projektov sme videli nie len v Navisworks ale aj pomocou virtuálnej reality priamo v Revit čo si mohli účastníci aj vyskúšať na živo. Prechádzať sa v „metrixe“ pomocou 3D okuliarov už nie je len zábava ale aj solídna práca.

Úplný záver sme využili na živú diskusiu a riešenie konkrétnych otázok – čo hostia vysoko ocenili – že neriešime teoretické veci ale reálne problémy na konkrétnych projektoch s ktorými majú naši konzultanti osobné skúsenosti.Komentáře