Navisworks - 2D výkresy a 3D model v jednom projektu

Koordinační aplikace Autodesk Navisworks (součást AEC Collection) podporuje vytváření tzv. multi-sheet souborů. To znamená kombinování 2D výkresů a 3D modelů v jednom projektu formou samostatných "listů". List je vlastně další nezávislé pracovní prostředí v rámci jednoho projektu. Dá se říci, že jde o projekt v projektu. Všechny funkce Navisworks (Sets, Saved Viewpoints, Clash Detective...) jsou ukládány zvlášť v každém listu. Vytvoření takovéhoto souboru je možné pomocí okna Sheet Browser.


Klasickým načítáním, tedy použitím příkazů Append nebo Merge, nelze vytvořit multi-sheet projekt. Pokud je do projektu jako první načten 3D model, Navisworks již nedovolí pomocí příkazů Append nebo Merge načíst 2D výkres. A opačně to platí také. Je-li načten jako první 2D výkres, není možné načíst žádný 3D model. Zobrazí se tyto chyby:Pro vytvoření nového listu v projektu se používá příkaz Import Sheets & Models v okně Sheet Browser:


K již načtenému 3D modelu můžete tak importovat výkresy ve formátech DWF a PDF, nebo i další 3D modely z různých formátů, které Navisworks podporuje, či celé projekty ve formátu NWF. Každý model/výkres je pak zobrazen na vlastním listu, ve kterém můžete s daty dále pracovat. Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout takto kombinovaná 2D a 3D data v jednom projektu.

1. list - 3D model v nativním formátu NWC:


2. list - 2D výkres ve formátu PDF:


Další list - celý další projekt v nativním formátu NWF, který obsahuje další načtené soubory/modely:


Vícestránkové soubory DWF a PDF jsou při importu načteny jako samostatné listy pro každou stránku.Komentáře