BIM 360 Docs - porovnání verzí dokumentů


Cloudová aplikace Autodesk BIM 360 Docs pro správu stavebních dokumentů nabízí kromě funkcí pro online spolupráci a připomínkování i pokročilé možnost porovnávání verzí dokumentů. Lze tak snadno identifikovat změny, ke kterým došlo mezi zvolenými verzemi CAD či BIM či PDF dokumentu. Nemusíte tak spoléhat jen na změny ručně vyznačené vašimi spolupracovníky na projektu, resp. na stavbě.

Možnosti porovnání 2D výkresů a 3D modelů shrnují následující videa:

Porovnání DWG výkresů AutoCADu:Porovnání výkresů Revitu:Porovnání 3D BIM modelů Revitu:Porovnání výkresů v PDF:Připomínáme, že pro porovnání je potřeba použít verze stejného dokumentu, tedy dokumenty se společnou historií, nikoliv jen vizuálně podobné nezávislé dokumenty.

Více o aplikaci Autodesk BIM 360 Docs

Komentáře