ReCap - oblasti podle podlaží

Aplikace Autodesk ReCap (součást AEC Collection), která se používá pro zpracování mračen bodů, má k dispozici řadu pokročilých funkcí. Jednou z nich je i nástroj pro vytváření tzv. oblastí, které mohou být velmi užitečné. Laserové skeny obsahují miliony bodů a výkon systému můžete zvýšit právě využíváním oblastí. Oblasti skenování také pomáhají lépe vizualizovat existující scénu tím, že je můžete libovolně vypínat.Oblasti lze ale také využívat v dalších projekčních aplikacích, jako je AutoCAD nebo Revit, kde chcete mít mračno bodů podložené.

Nadefinovaným oblastem můžete zadat vlastní název a libovolnou barvu. Ale pozor, každý bod patří pouze jedné oblasti. Ty se tedy nemohou překrývat.

Nedávno jsem řešil rozdělení skenu jedné budovy do oblastí podle podlaží. K tomu účelu je užitečné použít funkci Vymezujícího rámečku (ořezového boxu) - postup viz krátká video ukázka:Pro práci v projektu se může hodit i Barevný režim nastavený podle podlaží, viz další video ukázka, ale ten je záležitostí čistě vizuální a pouze pro ReCap. AutoCAD i Revit mají vlastní nastavení barevného zobrazení mračna bodů.


Komentáře