Aktualizace BIM 360 Docs

Cloudová služba Autodesk BIM 360 Docs pro správu dokumentů je průběžně neustále vylepšována. Autodesk zde nečeká na kumulativní aktualizace nebo roční nové verze jako u desktopových aplikací typu Revit, ale přibližně každých 14 dní se objeví drobné nebo větší vylepšení. Od května například přibylo 16 vylepšení.

Zde je přehled nových funkcí nebo vylepšení stávajících:

Sady dokumentů

Sady dokumentů (Sets) slouží k lepší organizaci a správě dokumentů. Můžete například vytvořit sadu s názvem Nabídková dokumentace a při nahrávání dokumentů je do této sady automaticky zařadit a následně zobrazit všechny dokumenty zařazené v dané sadě i když jsou fyzicky v jiných adresářích. Pomocí sad můžete dokumenty filtrovat, seřazovat, přesouvat dokumenty do jiných sad. Různé sady lze přiřadit i jednotlivým verzím dokumentu.


Zobrazení Issue na domovské stránce

Na domovské stránce lze u vad (issue) a dotazů (RFI) měnit zobrazené mezi všemi a jen těmi, které jste vytvořili:


Další vylepšení:
  • Možnost exportovat předchozí verze pdf včetně revizních poznámek.

  • Tisk 2D i 3D modelu přímo z prohlížeče včetně revizních poznámek
  • Vyhledávání podle uživatelských atributů
  • Aktualizace aplikací pro iOS a Android
  • Vylepšení zobrazení navigačního menu - vybrané volby jsou modře podbarvené
  • Vyhledávání podle uživatelských atributů
  • Možnost vymazat Title block

Komentáře