Export sdílených parametrů v Revitu


V tomto článku si řekneme, jak správně pracovat se sdílenými parametry a se souborem sdílených parametrů. Nejprve si ale musíme ujasnit, co to vlastně sdílený parametr je.

Sdílené parametry jsou parametry, které můžeme použít u více rodin, ale také u více projektů. Jejich správným použitím můžeme definovat data, která nejsou definována v souboru rodiny nebo v šabloně projektu. Sdílené parametry se ukládají do textového souboru, který není závislý na projektu. Hlavní výhodou sdílených parametrů je to, že takto zadané parametry se dají vykazovat ve výkazech nebo je může zobrazovat v popiscích.

Při práci v Revitu, se nám může stát, že se nám u některých rodin nevykazují správně určité parametry, například parametr materiálu. A to i přes to, že parametry materiálu, mohou být přímo u daného prvku nastaveny. Pro naši situaci se budeme bavit například o jednoduché skříňce a parametr, který nás bude zajímat bude materiál korpusu skříňky.

To se může stát, když jsou tyto parametry nastaveny jako parametry dané rodiny a nedají se tak vykazovat v projektu. Můžeme to jednoduše napravit tím, že dané parametry nastavíme jako sdílené parametry projektu. Pak již bude možné s je vykazovat.

Nejprve si zvolíme prvek, kde víme, že se nám materiály vykazují správně a u tohoto prvku si přes vlastnosti typu rodiny vyexportujeme sdílené parametry. Tím se nám zpřístupní možnost si k naší skříňce načíst sdílené parametry a materiál korpusu tak nastavit do správné kategorie, aby se nám zobrazoval ve výkazu.

Podrobný postup včetně často dělané chyby při tvorbě sdíleného parametru a práce s ním je zobrazen ve video návodu:

Komentáře