Rozumíte si s konstrukčním trámem?

Poslední dobou se nám na Helpdesku množí dotazy ohledně napojování konstrukčních trámů na další konstrukce. Pokusím se tedy vysvětlit způsob fungování konstrukčních trámů.

Pokus otevřete šablonu konstrukčních trámů (ve verzi 2019 se jmenuje Rámové konstrukce, nosníky a vzpěry.rft) najdete v ní několik referenčních rovin, které mají vliv na oříznutí nosníku.


Roviny mají následující význam:

Levý/Pravý - určuje celkovou délku nosníku, která je v projektu znázorněna modrým uzlovým bodem na konci trámu. Ve vlastnostech nosníku je pak tato délka zobrazena v parametru Délka.


Prvek vlevo/Prvek vpravo - určuje řeznou délku nosníku v případě, že je připojen k jinému prvku a je podle něj ořezán. Ve vlastnostech nosníku je pak tato délka zobrazena v parametru Délka řezu.
Značka trámu vlevo/Značka trámu vpravo - délka symbolické čáry nosníku v případě, že je v rodině nosíku nastavena Symbolická reprezentace na hodnotu "Z rodiny". Pokud je hodnota nastavena na "Z nastavení projektu", pak se délka symbolické čáry řídí v nastavení konstrukcí  projektu.


Oříznutí nosníku je řízeno referenční rovinou Prvek vlevo/Prvek vpravo a Materiálem pro modelové chování. Předdefinované oříznutí je nastaveno pro všechny materiály kromě dřeva na 12,7 mm.

Občasným požadavkem je, aby se trámy při vkládání např. na sloupy neořezávaly. Toho lze dosáhnout jednoduše posunutím konce nosníku v rodině k referenční rovině Levý/Pravý.


Komentáře