BIM 360 Design Collaboration - aktualizace

Zářijová aktualizace cloudové služby BIM 360 Design Collaboration obsahuje novou funkci Hypermodeling, která umožňuje snazší navigaci a orientaci v rozsáhlých 3D modelech.

Hypermodeling umožnuje:

  • rychle se přenést z 2D pohledu do odpovídajícího 3D pohledu
  • vrátit se zpět do původního pohledu
  • po označení objektu v pohledu zobrazit seznam pohledů, kde se daný objekt, podlaží nebo místo nachází
Pro rychlý přechod z 2D výkresu do odpovídajícího 3D pohledu se používá nástroj Drop me. Tento nástroj je možné použít jen na nově publikované pohledy. Pokud jste publikovali pohledy ještě před vydáním této funkce, tak nebude tato funkce dostupná. Zároveň je třeba, aby 2D pohled byl typu Půdorys. Konstrukční půdorysy a pohledy na strop nejsou v tuto chvíli podporované. V půdorysném pohledu musí být také zapnuto ořezání pohledu pomocí ořezové oblasti.Po prohlédnutí objektu ve 3D pohledu je možné vrátit se zpět do 2D pohledu nástrojem Back to Last View, který je umístěn v levém rohu pohledu. Pomocí této funkce jste schopni rychle se přenášet mezi různými místy ve 2D a 3D.
Posledním nástrojem Hypermodelingu je automatické omezení seznamu pohledů a výkresů jen na relevantní pohledy týkající se: 
  • aktuální pozice ve 3D pohledu (zobrazí jen pohledy pro aktuální pozici)
  • podlaží (zobrazí jen aktuální podlaží)
  • prvku (zobrazí pohledy, kde se daný prvek nachází)


Viz BIM 360 Design

Komentáře