Vyznejte se v licencování cloudových služeb BIM 360

Pokud jste zkoumali, jakým způsobem funguje licenční model u služeb Autodesk BIM 360, pak jste možná našli více otázek než odpovědí. Pokusím se na příkladech objasnit specifika licencování služby BIM 360 Design.

Pokud je licence BIM 360 Design přiřazena uživateli v účtu (accounts), tak tato licence následuje uživatele ve všech projektech, ve kterých je členem (i u jiných firem). Autodesk toto nazývá “Bring Your Own Subscription”, zkráceně  “BYOS” licenční model.


Příklad1:
Firma A má 10 licencí BIM 360 Design. Všechny licence používají lidé z dané firmy
Firma B má 10 licencí BIM 360 Design. Všechny licence používají lidé z dané firmy

Firma A bude spolupracovat s firmou B na projektu a pozve 5 uživatelů z firmy B
Firma A ani Firma B nemusí dokupovat další licence. Firma B si s sebou vezme své licence BIM 360 Docs i Design v rámci BYOS

Příklad2:
Firma A má 10 licencí BIM 360 Docs
FIma B má 10 licencí BIM 360 Design

Firma A pozve 5 členů z firmy B do nového projektu. Protože firma A nevlastní licence Design, nelze použít výhodu „BYOS“. To znamená, že firma A musí firmě B poskytnout (zakoupit) licence, i když firma B již licence BIM 360 Docs vlastní

Příklad3:
Firma A má 10 licencí BIM 360 Design
FIma B má 10 licencí BIM 360 Docs

Firma A pozve 5 členů z firmy B do nového projektu. Protože firma B nevlastní licence Design, nelze použít výhodu „BYOS“ . To znamená, že firma A musí firmě B poskytnout (zakoupit) licence.

Komentáře