BIM 360 - listopadová aktualizace

Poslední aktualizace (za posledních 14 dní) cloudové služby Autodesk BIM 360 Docs pro správu dokumentace obsahuje řadu zajímavých a uživateli žádaných vylepšení. Zde je jejich seznam:

- Document Log
Pro každý adresář umístěný jak v projektové části (Project Files), tak i ve finální dokumentaci (Plans) je možné vygenerovat seznam aktivit. Pro vygenerování reportu klepněte na ikonu "Document Log".


Následně vám přijde do emailu excelovský soubor, v kterém najdete podrobné informace o jednotlivých souborech a zároveň zabezpečený link na daný soubor v BIM 360.


- Pracovní postup pro revize a schvalování
Toto je výrazné vylepšení funkcionality, kdy je možné vytvořit různé způsoby schvalování dokumentace a zlepšit tak proces schvalování.
Součástí této funkcionality jsou:
- Možnost vytvářet šablony schvalovacích procesů.
- Inicializace procesu. Schvalovací proces mže inicializovat každý uživatel nastavený v konfiguraci.
- Automatická notifikace do emailu
- Možnost vkládat komentáře
- Vkládat stavy schválení s možností je uživatelsky pojmenovat
- Po schválení je možné nastavit akci - přesun do jiného adresáře

Postup vytvoření pracovního postupu je okomentován na následujícím videu:


- Aktualizace správy Issue
V rámci rodiny BIM 360 došlo ke sjednocení správy Issues, která se do této doby různě nastavovaly v jednotlivých službách (Field, Docs). Od 9. 11. došlo k těmto změnám:
- Seznam Issues je nyní jednotný. Ve službě Docs je možné vybírat i z typů, které byly dříve dostupné v ostatních službách. Jako výchozí je nastaven typ "Design".


- Issues se nyní nastavují samostatně v administraci projektu, kde je možné nastavovat práva a určovat tak, kdo smí vytvářet issues a kdo je smí prohlížet.
Vytvářet Issues smí jen uživatelé, firmy nebo role s právy CREATE. Prohlížet všechny Issues smí jen uživatelé, firmy nebo role s právy VIEW nebo FULL CONTROL. U stávajících projektů si můžete zvolit, jaké schéma chcete používat, zda to dosavadní nebo nové.


- Pro všechny issues lze nyní vytvářet nové typy, podtypy  a atributy.


Videoukázku s nastavením Issues můžete shlédnout zde:

Komentáře