Nová verze oblíbené aplikace Enscape

Enscape 2.4

Nová aktualizace aplikace Enscape, sloužící pro vizualizace BIM projektů nejen z aplikace Revit, obsahuje hned několik zajímavých novinek. Mezi ty nejzásadnější patří nová knihovna prvků dostupná přímo v aplikaci Enscape, dále možnosti individuálního nastavení chování travnatých ploch anebo export vizualizace do webového prohlížeče. Jednotlivé novinky si přiblížíme podrobněji.

Asset Library
V nové aktualizaci Enscape 2.4 přibyla možnost využívat knihovní prvky přímo z aplikace Enscape. Přidáním 3D modelů do vašeho projektu může být způsobem, jak dotvořit náš projekt a zaujmout tak investora. Knihovna prvků v Enscape může ušetřit čas, který bychom věnovali hledání stafážních prvků do BIM projektu, tak aby výsledná vizualizace vypadala co nejefektněji. V případě načtení knihovního prvku přes panel Tools karty Enscape se daný prvek stává součástí projektu a tudíž i knihovny komponent samotného Revitu, a můžeme ho znovu jednoduše vyvolat jako načtenou komponentu modelu.

V případě, že budeme chtít vytvořit interiérové stafážní prvky, například kancelářský stůl, na kterém chcete mít třeba počítač, šanony či knihy, tak narazíme na drobné nedokonalosti vytvořených 3D modelů aplikace Enscape. Pokud budeme danou scénu modelovat z komponent Revitu, u kterých bylo při vytváření povoleno hostování na aktuální pracovní rovině, můžete je umisťovat přímo na sebe - tedy na vložený stůl můžeme vložit další komponenty (knihy, hrnek s kávou, atd.). Při využití 3D prvků knihovny Enscape, se budou dané modely umisťovat na podlaží projektu, ve kterém je vkládáme a budeme jejich pozici muset manuálně upravovat. Další drobností, se kterou se můžeme setkat, je to, že 3D prvky z Enscape mají vlastní materiály a v realistickém zobrazení v Revitu se materiály nepřenášejí spolu s komponentou a výslednou podobu tedy uvidíme až v provedené vizualizaci. To jsou však jen drobné vady na kráse jinak promyšleného kroku Enscapu, který přišel s možností, jak usnadnit a práci projektanta při dotváření finální vizualizace pro investora projektu.

Výborná ukázka využití knihovny Asset Library od Enscape je při tvoření vegetace v okolí modelovaného objektu. Na pár kliknutí myší jste schopni dotvořit celkový vzhled objektu.

 

[1] https://enscape3d.com/best-practices-asset-library/

Tráva ve vizualizaci
Další novinkou, se kterou Enscape 2.4 přišel, je zobrazení trávy při vizualizaci. Dobře vypadající trávník před modelovaným objektem byl vždy oříšek pro projektanta. V roce 2017 přišel Enscape s trojrozměrnou trávou a nyní posouvá možnosti zobrazení trávníku na další úroveň. S novou verzí můžeme ovládat výšku, barvu i typ trávníku. Veškeré materiály, které mají v Revitu ve svém názvu slovo tráva (grass), se automaticky převedou v Enscapu na zatravněnou plochu.

Enscape přebírá informace o trávě z Revitu. Takže pokud budeme mít u materiálu reprezentujícího zatravněnou plochu v názvu jednu z možností „grass“, „short grass“, „tall grass“ nebo „wild grass“, pokaždé bude výsledná tráva jinak dlouhá. Obdobným principem lze regulovat barevnost samotné trávy, kde můžeme u materiálu poupravit barevný odstín trávy, což se nám odrazí ve vizualizaci.

Další novinka týkající se zatravněných ploch je možnost volit si typ trávy, která má být použita. V galerii materiálů se s aktualizací Enscapu postahovaly základní typy jako např. Centipede, Bermuda, St. Augustine a Zoysia, můžeme si však vytvořit jakýkoliv typ trávy, pro který najdeme odpovídající obrázek na internetu a načteme ho do vzhledu příslušného materiálu v Revitu. Máme tedy možnost si nastavit délku, barvu a typ trávy, která bude použita při vizualizaci.


Export vizualizace do webového prohlížeče
Tvorbu a odeslání samostatně spustitelného programu bez nutnosti vlastnictví aplikace Enscape nabízela už předchozí verze aplikace. Nyní přichází Enscape s možností sdílení vizualizace přes webový prohlížeč. V aplikaci pouze necháme vyexportovat náš projekt do webového prohlížeče a poté jen zašleme investorovi odkaz na otevření vizualizace. Samostatná webová vizualizace projektu tak může být spuštěna na libovolném počítači s kompatibilním web prohlížečem podporujícím WebGL2 (Chrome, Firefox). Vše co potřebujeme, je připojení k internetu. Odpadá tím také potřeba výkonné grafické karty, takto vyexportovaný model můžeme zobrazit třeba i na mobilním telefonu nebo tabletu. Můžeme jej poslat komukoli a může být okamžitě otevřen. Pro příklad Enscape nabízí možnost zobrazit si vizualizaci projektu provedeného v aplikaci Revit:

Příklad web prohlížeče projektu

https://api2.enscape3d.com/v1/view/d436e62a-93d9-45f1-815e-b0db284b76a0
Rychlejší video animace
V poslední řadě Enscape přichází s tím, že nejnovější verze může mnohem lépe využívat video animace, kdy nyní by rychlost vykreslování videa měla být až šestkrát rychlejší než v předchozí verzi.

Souhrn novinek ve videu:Komentáře