Skrytá hrana TZB v Revite

Jednou z častých otázok, s ktorými sa v poslednej dobe stretávam u nás na helpdesku, ale aj na školeniach, je téma skrytých hrán v TZB projektoch Revitu. Poďme si v tomto článku vysvetliť - kde a ako nastaviť chovanie Revitu tak, aby bolo zrejmé, ktoré prvky sú v popredí a ktoré v pozadí (v miestach kde sú prvky v pozadí si ich vykreslíme napr. čiarkovanou čiarou).


Všetky nástroje k skrytým hranám sa nachádzjú na karte ribbonu Správa > Nastavení TZB > Mechanická nastavení


V ľavom paneli dialogového okna klikneme na Skrytá hrana, následne v pravej časti už možno nastaviť niekoľko parametrov predovšetkým pre štýl čiary a nastavenie medzery.


Podrobnejšie vysvetlenie týchto parametrov si možno ukázať na týchto jednoduchých ukážkach:

Vykreslit skryté hrany TZB - ak je táto možnosť zapnutá, potrubia/trubky budú vykreslené (podľa štýlu čiary a medzier ktoré zadá užívateľ v ďalšom kroku)

vľavo - vypnutá; vpravo - zapnutá

Styl čáry: umožňuje vybrať požadovaný štýl čiary podľa potreby (určuje spôsob zobrazenia čiar skrytého segmentu v bode kríženia segmentov)


Vnitřní mezera: určuje velkosť medzery pre čiary, ktoré sa zobrazujú z vnútornej strany križujúcich sa segmenov (ak je vybraná možnosť Tenké čiary, medzera sa nezobrazí)


Vnější mezera: určuje velkosť medzery pre čiary, ktoré sa zobrazujú z vonkajšej strany križujúcich sa segmenov (ak je vybraná možnosť Tenké čiary, medzera sa nezobrazí)


Jednoduchá čára: špecifikuje medzeru pre jednotlivé skryté čiary, v ktorých sa segmenty prekrývajú


Nastavenie skrytých hrán TZB sa vzťahuje pre celý projekt. Samozrejme je možné ešte pracovať s premennou Zobrazit skryté čiary vo vlastnostiach každého pohladu  (vid obr nižšie),  ktorá sa veľmi hodí v prípade, ak by sme potrebovali len v niektorom z pôdorysov skryté čiary TZB zapnúť, resp. vypnúťKomentáře