Digitálna BIM knižnica VZT - TECHFORUM Nitra

Firma CAD Studio sa intenzívne venuje problematike BIM projektovania v architektúre a konštrukcii, stavebnej časti ale aj TZB. Dlhodobo spolupracujeme z firmami, ktoré projektujú TZB - vzduchotechniku, ale aj s firmami ktoré VZT prvky vyrábajú. Nie je to len na teoretickej úrovni, ale vstupujeme do konkrétnych jedinečných riešení ktoré majú pre užívateľov obrovský prínos.
Sú to riešenia od projekčnej časti, rozpočtov, využívania BIM knižníc VZT prvkov vytvorených na mieru výrobcom, ako aj prepojenia výstupov z BIM softvéru Revit priamo do informačných systémov ako aj priame výstupy na vypalovacie stroje výrobnej linky.

Naša firma v spolupráci s firmou TECHNOV, popredným výrobcom vzduchotechnických prvkov, vystúpi dňa 5.2.2019 na obornej konferencii TECHFORUM 2019, ktorá sa koná súbežne s výstavou AQUATHERM 2019 v Nitre. Konferencia je určená pre projektantov TZB, architektov, zástupcov developerov a ďaľších stavebých odborníkov.

Téma nášho odborného vystúpenia je:

Digitálna BIM knižnica VZT uľahčuje prácu projektantom, ale aj výrobe.
  • Prínosy využívania BIM technológie pre projektanta
  • Predstavenie BIM knižnice VZT Technov
  • Účel a možnosti použitia
  • Automatické trasovanie a výkazy
  • Prepojenie z projekcie do výroby


Bližšie informácie o pripravovanej VZT konferencii TECHFORUM 2019 nájdete na:
tech-forum.sk.

Komentáře