Construction IQ - umělá inteligence v Autodesk BIM 360Autodesk oznámil "preview" verzi nástroje Construction IQ (dříve "Project IQ"), který využívá metod strojového učení a umělé inteligence (ML+AI) pro analýzu kvalitativních a bezpečnostních rizik stavebních projektů spravovaných na platformě BIM 360.

Construction IQ analyzuje vaše projektová data na základě historie dat z více než 30 tisíc různých projektů a 150 milionů v nich zaznamenaných problémů a incidentů i konkrétních subdodavatelů. Pomocí umělé inteligence odhalí potenciální problémy a pomáhá tak snižovat rizika pro všechny členy týmu. Vedení projektu díky tomu získá přehled o kvalitě a potenciálu rizik. Construction IQ slouží jako “chytrý asistent” dohlížející na veškerá projektová data.

Jaké funkce jsou k dispozici v preview verzi Construction IQ?


Manažerský přehled rizik: analýza kvalitativních a bezpečnostních rizik pro provozní ředitele, manažery kvality a projektové vedoucí. Manažeři spravující více projektů s přístupem k tomuto přehledu v BIM 360 Field mohou zjisťovat, které projekty jsou riskantní a zobrazit u nich více podrobností. Mohou filtrovat podle typu projektu nebo podle výrobních divizí.

Analýza rizik kvality a bezpečnosti: Construction IQ pomáhá projektovým manažerům, stavbyvedoucím a HIPům zjišťovat, kteří subdodavatelé představují v daný den to největší riziko. Díky strojovému učení Construction IQ snadno identifikuje nejrizikovější místa projektu a umožňuje vám na ně proaktivně reagovat.
Kdo má přístup k preview verzi Construction IQ?


  • Construction IQ Preview je dostupné pro uživatele BIM 360 používající BIM 360 Field pro správu kvality a bezpečnosti
  • Construction IQ Preview je zatím dostupné pro účty BIM 360 fungující přes datové centrum USA
  • Construction IQ využívá algoritmy strojového učení a pracuje nyní jen s daty uloženými v angličtině
  • V současné době je Construction IQ Preview optimalizován pro analýzy rizik projektů pozemních staveb

Construction IQ Preview je implicitně povolen pro naprostou většinu účtů splňujících výše uvedené požadavky. Pokud chcete povolit nebo zakázat Construction IQ Preview pro účty BIM 360 ve vaší organizaci, kontaktujte produktovou podporu.

Přínosy


Nástroj IQ vám nepřinese žádné jiné informace než ty, co již máte ve vaší databázi, ale doporučí vám ty, na které si dát pozor. Tím pomáhá zamezit rizikům. Doplňkem pro funkce Construction IQ jsou algoritmy video-analýzy ze služby Smartvid.io. Ty mohou vizuálně rozpoznat potenciálně nebezpečné situace ze snímků a videozáznamů ze staveniště. V dashboardu BIM 360 pak můžete kombinovat textově založené analýzy IQ s videoanalýzami.

Společnost BAM Ireland již zaznamenala díky využití nové funkce analýzy rizik v BIM 360 celkem 20% snížení problémů kvality a bezpečnosti. Ve společnosti Layton Construction pomohla tato funkce snížit počet nehod na staveništi o 19%.Project Home


Na stránce Project Home nebo v Insight Dashboardech v BIM 360 nyní můžete používat sjednocenou kartu problémů (Unified Issues). Můžete zde také použít jakýkoliv interaktivní 3D model z modulu Document Management. Dále je možná využívat i partnerské karty z doplňkových aplikací třetích stran (kamery ze staveniště, obchodní a plánovací nástroje, komunikace, drony).

3D model v Project Home:


dle blogs.autodesk.com, více na construction management software

Komentáře