BIM workshop - projektování elektro v RevituDne 10.4. 2019 jsme v prostorách CAD Studio v Praze 4 uspořádali další v sérii workshopů, které se podrobně věnují technologii Autodesk BIM, aplikované pro jednotlivé TZB obory. Tentokrát jsme naši pozornost zaměřili na obor, který byl v souvislosti s CAD informačním modelováním v minulosti neprávem opomíjen. Jedná se o projekci elektro. A protože i tento obor chce reagovat na vzrůstající požadavky a normy BIM, nechtěli jsme zůstat našim zákazníkům i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti nic dlužni.

Účastníci se v úvodu tohoto workshopu seznámili s principy BIM, definicemi pojmů a vlivem na české normy. Pavel Homan, BIM specialista konzultant senior, který předává svoje zkušenosti z tohoto oboru naším předním zákazníkům, například společnosti Skanska, PCH výroba, Ercom či Elektro-projekce, prezentoval ukázky projektování v BIM softwaru Autodesk Revit. Účastníci tak mohli reálně vidět konkrétní kroky při tvorbě elektro dokumentace, jako je vkládání prvků - zásuvek, vypínačů, rozvaděčů, kabelových tras apod. do půdorysu a jejich okamžité zobrazení v jiných výkresech, jako jsou řezy, pohledy, či výkaz výměr včetně textové specifikace. Samotnou stavbu a jednotlivé komponenty jsme mohli vidět v prostředí 3D, kde jsme si předvedli lepší analýzu případných kolizí. Kolega nám ukázal, že každá změna, ať už poloha nebo textová specifikace (např. napájení, typ zásuvky/žlabu, luxy osvětlení atd.) se projeví ve všech částech projektu okamžitě – ve výkresech, ve všech popiskách, kótách apod.

CAD Studio má zkušenosti s aplikováním Autodesk CAD a BIM řešení nejen v oboru elektro, ale i v dalších TZB profesích, proto jsme účastníkům demonstrovali i možnosti spolupráce - tak, aby byl model stále aktuální a projektanti mohli neustále sledovat aktuální změny celé projektové dokumentace.

V druhé části workshopu jsme přivítali našeho hosta a zároveň zákazníka, společnost ExPlan s.r.o., kterou zastupoval pan jednatel Jiří Veselský a jeho kolega, projektant elektro, Vít Bartoň.

Pan Veselský představil svoji společnost a sdílel svoje zkušenosti a poznatky ze staveb, kde někteří stavební partneři technologii BIM sice nepoužívají, ale díky projektové dokumentaci vytvořené v Revitu dostávají ke stavbě přesnou projektovou dokumentaci, kde je provedená veškerá koordinace s ostatními profesemi, jako je voda, kanalizace, vzduchotechnika či samotná stavba. Dále bylo řešeno, jak projektová dokumentace zrealizovaná v Revitu pomáhá při kontrolních dnech a při případných reklamacích. Projektant ExPlanu se s přítomnými podělil o informace, kde nalézt zdroje BIM knihoven, kteří výrobci jsou již „BIM ready“, a jak kvalitní datové podklady poskytují. V prezentaci zaznělo mnoho důkazů z praxe o tom, že právě zvládnutí BIM a klíčového prvku – Autodesk Revit, dává projektantům elektro velký potenciál do budoucích zakázek. Samozřejmě nás těší i velmi kladné hodnocení nás, jako partnera a dodavatele Autodesk řešení, které zaznělo v prezentaci a které dopomohlo k tomu, že je dnes společnost Explan etablovaná jako „BIM ready“ a vysoce žádaný partner, který je pravidelně oslovován v nových BIM zakázkách. Tímto znovu velmi děkujeme společnosti Explan, že se s námi a ostatními účastníky workshopu podělila o svoje know-how a velmi zajímavé informace z realizovaných projektů v praxi.

V závěrečném bloku workshopu jsme představili nadstavby Autodesk Revitu, jejichž nástroje které průběžně vyvíjíme, jako je export do Excelu, hromadná editace rodin, podrobnější filtr, apod. (podrobněji zde). Přítomní účastníci pozitivně kvitovali i doporučené weby, které jim pomohou zefektivnit práci jak ve stávajícím prostředí, tak v oblasti informačního modelování. Úplný závěr workshopu pak tradičně patřil věcné diskuzi mezi všemi zúčastněnými.


Komentáře